Vertaa asuntoja

Kymmenen kysymystä arkkitehdille

Kymmenen kysymystä arkkitehdille

  • 11/01/2016

Asunnon remontoinnin suunnittelussa kannattaa kysyä apua asiantuntijalta. Arkkitehdin apua kannattaa käyttää esimerkisksi tilan käytön suunnittelussa. Tällä hetkellä remonttityö on edullisempaa kuin vuosiin ja kiinteistön uudistus omaan käyttöön tai sijoitukseksi on aina kannattavaa.

Pisos.com kiinteistöportaali kokosi kysymyksiä joihin on hyvä olla vastaukset arkkitehtia valitessa.

1. Tutki tausta – ammattilaisen CV, aiemmat työt ja esittely ovat nykypäivänä helposti saatavilla internetin välityksellä. Positiivista on myös vierailla arkkitehdin työhuoneella ja tutustua hänen tekemiinsä aiempiin töihin. Miten työt on toteutettu ja millaisia välineitä niissä on käytetty.

2. Sopiiko tyyli – jokaisella arkkitehdilla on omat näkemyksensä ja usein oma vahva tyyli. Mieti sopivatko nämä omiin ajatuksiisi. Työn edetessä näkemyserot voivat kärjistyä. Toisaalta jos aiemmat työt kertovat samasta ajatusmallista ja tyylisuunnasta voi tämä tuoda uusia ideoita ja piristystä omalle hankkeelle.

3. Asenne kohdallaan – remonttia tehdessä arkkitehdillä tulee olla avoin ja joustava asenne, jotta asiakkaan toiveet ja kysymykset saavat parhaat mahdolliset ratkaisut. Arkkitehdin tulee antaa oma mielipide aina avoimesti ja rehellisesti sekä tuoda projektille ratkaisumahdollisuuksia.

4. Huomioi energiansäästö – uudistustyöt eivät ole pelkästään tilaa tai kiinteistön ulkonäköä varten. Hankkeessa tulee huomioida myös energiansäästö ja tulevat käyttökustannukset.

5. Aikataulu – hankkeella tulee olla aikataulusuunnitelma, joka on hyvä kirjata sopimukseen.

6. Mahdolliset lisäkulut – hankkeella tulee olla selkeä budjetti. Hankkeen edetessä voi tulla yllättäviä lisäkuluja mutta ne tulee hyväksyä etukäteen ja toisaalta voi olla myös alennuksia jos tuotteita saadaan alennuksella. Tärkeää on, että kaikki kulut on selkeästi ilmoitettu.

7. Projetin kuvaus – arkkitehdin tulee antaa listaus toimenpiteistä joita hankkeeseen kuuluu. Toimenpiteet kuvataan ja niiden hinta kirjataan listaan. Asiakkaan tulee nähdä erilliset hinnat ei pelkkää kokonaissummaa. Toisaalta asiakas voi pyytää ns. avaimet käteen sopimuksen tai osasopimuksen jossa kirjataan jokainen työtehtävä hintoineen. Samalla tulee sopia myös asiakkaan maksuaikataulu.

8. Yhteys taloyhtiöön – yksi remonttihankkeen herkistä kohdista on kuinka kunnostustöistä tiedotetaan naapureille. Arkkitehdin vastuulla on ennakoida ja hoitaa remontin eteneminen niin, että remontin aiheuttama melu ja pöly eivät häiritse naapurustoa. Esimerkiksi rakennusjätteen poistaminen talon ulkopuolelle asennetulla erillisellä hissillä tai putkella ovat hyvät keinot välttää ongelmia.

9. Tiedon kulku – työn edetessä arkkitehdin tulee tiedottaa asiakkaalle työn etenemisestä suoraan ja ripeästi. Myös mahdolliset muutokset tulee tiedottaa etukäteen ja vahvistaa asiakkaalta.

10. Voiko sopimuksen purkaa – sopimuksen purkuun on useita syitä; esimerkiksi ns ylivoimainen este (force majoure), erimielisyydet työtavoissa, erimielisyydet sopimuksissa, maksujen maksamatta jättäminen tai sovittujen tehtävien laiminlyönti. Jotta sopimuksen purkaminen voidaan tehdä virallisesti, tulee projektista olla sopimus, jossa määritellään työn sisältö ja ehdot.

Tiedot: pisos.com

Close