Vertaa asuntoja

Espanja ja Kanariansaaret suomalaisten suosiossa

Espanja ja Kanariansaaret suomalaisten suosiossa

  • 22/08/2015

Suomalaiset matkustavat ahkerasti. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 suomalaiset tekivät ulkomaille 7,9 miljoonaa vapaa-ajanmatkaa. Ykköskohde on edelleen Viro mutta Espanjan suosio on kasvanut.

Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan matkat Espanjaan ja varsinkin Kanariansaarille ovat lisääntyneet. Etelä-Euroopan maista Italia ja Kreikka ovat myös kasvattaneet suosiotaan mutta Ranskaan ja Saksaan suuntautuva matkailu on vähentynyt. Samoin on vähentynyt Venäjälle suuntautuvat yöpymisen sisältävät matkat (-25%). Päivämatkojen määrä Venäjälle puolestaan lisääntyi erityisesti loppuvuoden 2014 aikana.

Espanjan suosiosta kertoo se, että suomalaiset matkaavat nykyään useammin Espanjaan kuin esimerkiksi Lappiin. Yöpymisen sisältävät matkat kotimaassa vähentyivät 10% vuoden 2013 tilastoista. Joka viiden kotimaan matkoista suuntautui Uudellemaalle ja joka kuudes Lappiin.

Keskivertosuomalaisen lomamatkat vuonna 2014*:
1,3 maksullisen majoituksen kotimaanmatkaa,
1,3 ulkomaanmatkaa, joka sisälsi yöpymisen kohdemaassa,
0,5 ulkomaan päivämatkaa tai risteilyä lähialueille.

* Matkoja koskevat tiedot on saatu Tilastokeskuksen kuukausittaisesta Suomalaisten matkailu -otostutkimuksesta. Matkamääriä varten haastateltiin 15 472 iältään 15–84-vuotiasta Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä.

Vuoden aikana matkustaneiden henkilöiden määrät saatiin joulukuun matkailua koskevan haastattelun yhteydessä tehdyllä lisäkyselyllä. Vuositutkimuksen 2014 tiedot perustuvat 1 264 haastatteluun.

Tilastokeskus/stat.fi

Kuva: Suomalaisten suosituimmat kohteet yöpymisen kohdemaassa sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla 2014 ja vertailu vuoteen 2013

.

Close