Vertaa asuntoja

Espanjalainen testamentti helpottaa ja nopeuttaa perinnönjakoa

Espanjalainen testamentti helpottaa ja nopeuttaa perinnönjakoa

  • 24/04/2017

Perinnön suunnitteleminen etukäteen kannattaa Espanjassa sekä verotuksellisesta että käytännön näkökulmasta. Espanjalaisen testamentin laatiminen laskee huomattavasti espanjalaisen perukirjan laatimiskustannuksia ja nopeuttaa prosessia.

Perintöasetuksen mukaan on mahdollista valita testamestissa sen valtion lait, jonka kansalainen perinnönjättäjä valinnan tehdessään tai kuollessaan oli. Maiden perintolait poikkeavat toisistaan koskien esim. lakiosia ja miten testamentissaan voi perintöosuuksia määrätä. EU-perintöasetus säätää siis minkä valtion laki on perinnönjakoon sovellettava laki, mutta se ei päätä perintöverotusta. Eli perintöasetus säätää minkä valtion sääntöja sovelletaan esim. perimysjärjestykseen, lakiosiin, testamenttimääräyksiin yms.

Testamentti ja perinnönjako kansainvälisissä tilanteissa

Jos perinnössä on kiinteätä Espanjassa sijaitsevaa omaisuutta, on perinnönjako tehtävä Espanjassa. Jos uudet omistajat haluavat esimerkiksi myydä Espanjassa perityn kiinteistön, ja heidät pitää tätä varten kirjata kiinteistörekisteriin, niin rekisteröinti on helpompi, jos on espanjalainen testamentti.

Perinnönsaajat joutuvat kuitenkin ilmoittamaan koko perinnöstä siihen valtioon, jossa ovat verovelvollisia, ja tämä valtio normaalisti hyvittää toisessa valtiossa maksetut verot samasta tulosta.

Testamentin laatiminen

Testamentin teko Espanjassa on käytännössä suhteellisen pieni kustannus (noin 250 € + IVA per testamentti, ilman erillistä perintöverosuunnittelua). Testamentti allekirjoitetaan notaarilla ja rekisteröidään espanjalaiseen testamenttirekisteriin, josta kopio ja viimeinen julkinen testamentti aina löytyy. Uusi testamentti mitätöi aina automaattisesti vanhan.

Omaisuutta useassa maassa

Espanjalainen testamentti kirjataan normaalisti käsittämään ainoastaan Espanjassa sijaitsevaa omaisuuttaa muusta perinnöstä määrätään erillisen testamentin kautta, joka normaalisti laaditaan siinä valtiossa missä muuta jäämistöä on, tai missä arvellaan että päämäräinen perukirja tehdään. Tärkeää on, että molemmat testamentit ovat keskenään yhteneväisiä ja myöhemmin perukirjaa laatiessa on tärkeä huomioida perillisen asuinvaltiossa ulkomailta saatu perintö, jotta mahdollisia hyvityksiä perintöverotuksessa voitaisiin soveltaa.

Perillisten kirjaaminen

Jotta perukirjan laatiminen olisi niin mutkatonta kuin mahdollista ja jotta vältyttäisiin suuremmasta osasta paperityötä, testamenttiin kirjataan testamentinjättäjän omat henkilötiedot, tiedot menneistä ja nykyisestä mahdollisesta avioliitosta ja rintaperillisten nimet ja tehdään lainvalinta. Jotta valitun lain sisältöä ei joutuisi myöhemmin todistamaan, kannattaa kirjata vartavasten testamenttiin konkreettisen perintömääräyksen, eli ketkä ovat edunsaajat ja noudattaen mitä järjestystä. On myös suositeltavaa, jos mahdollista, että nämä määräykset myöskin sopivat espanjalaisen perintölainsäädännön normeihin, välttyäksemme taas ylimääräisistä lakitodistuksista, jos perinnönjaon perusteeksi on valittu kansalaisuuden laki.

Perintö ilman testamenttia

Ulkomaalaisen testamentin laillistaminen tai perintö Espanjassa ilman testamenttia on normaalisti paljon kalliimpi vaihtoehto. Nämä prosessit vaativat suuren määrän lisätodistuksia koskien perhesiteitä ja perillisiä, sekä erilliset lakitodistukset, jotka kaikki on käännettävä virallisesti ja myös eurooppalainen perintötodistus voidaan joutua hankkimaan. Ensin notaari todistaa ketkä ovat perilliset ja sitten vasta voidaan varsinainen perinnönjakokirja tehdä notaarilla. Tämä prosessi saattaa kestää pahimmassa tapauksessa jopa vuosia.

Jos jäämistössä Espanjassa ei ole kiinteätä omaisuutta, mutta pelkästään esimerkiksi saldo pankkitilillä, kelpaa normaalisti virallinen käännös ulkomaalaisesta perukirjasta ja osoitus, että espanjalainen perintöveroilmoitus on toimitettu. Sen sijaan esim. auton rekisteröinti perillisen nimiin ilman espanjalaista perukirjaa saattaa olla käytännössä vaikeaa.

 

Asiantuntija:

Camilla Lindfors
Camilla Lindfors

Camilla Lindfors
Marbellassa toimiva Granadan Yliopistosta valmistunut suomalainen juristi
GLOBAL ABOGADOS Y ECONOMISTAS S.L.

Close