Vertaa asuntoja

Espanjassa verovelvollisen verotus Suomessa

Espanjassa verovelvollisen verotus Suomessa

  • 21/04/2017

Kun Espanjassa vakituisesti asuva henkilö suuntaa väliaikaisesti töihin Suomeen kannattaa verojen maksujen ennakointi. Jollei ansiotulojensa verottamista vaadi tehtävän progressiivisesti, verotetaan työtuloa lähdeveron mukaan.

Merja Saarinen Rendia Oy:stä kertoo, että moni ei tiedä että vuodesta 2014 lähtien rajoitetusti verovelvollinen on voinut vaatia ansiotulojensa verottamista progressiivisesti (asteittain kasvavasti) lähdeverotuksen sijasta. Lähdevero on 35% ja jos oma progressiivinen veroprosentti olisi esimerkiksi 25% on kyseessä jo useiden satasien ero maksuissa.

Yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus

Suomen tuloverotuksessa on kaksi eri verovelvollisuuden lajia: yleinen ja rajoitettu verovelvollisuus. Yleisesti verovelvollisia ovat Suomessa asuvat henkilöt ja rajoitetusti verovelvollisia ulkomailla asuvat henkilöt. Yleisesti verovelvolliset maksavat Suomeen veroa sekä Suomesta että ulkomailta saamistaan tuloista (maailmanlaajuinen verovelvollisuus). Rajoitetusti verovelvolliset maksavat Suomeen veroa vain Suomesta saamistaan tuloista.

Jos asut ulkomailla ja tulet Suomeen enintään 6 kuukaudeksi ja sinulla on koti edelleen ulkomailla, olet Suomessa rajoitetusti verovelvollinen.

Hae rajoitetusti verovelvollisen verokortti

Jos asut vakituisesti Espanjassa ja suuntaat Suomeen töihin varaudu veroasioihin jo ennakkoon. Jotta työnantaja ei peri automaattisesti lähdeveroa palkkatyöstä tulee työntekijän toimittaa työnantajalle rajoitetusti verovelvollisen verokortti.

Veron lisäksi työnantaja perii palkastasi sosiaaliturva- ja vakuutusmaksuja (yhteensä noin 7 %), ellei sinulla ole todistusta, joka osoittaa sinun olevan vakuutettu muussa maassa kuin Suomessa. Jos kuulut Espanjan sosiaaliturvaan, niin tästä kannattaa ottaa todistukset mukaan.
Verokorttia haetaan lomakkeella 5057. Lomakkeeseen on liitettävä hakemus progressiiviseen verotukseen (lomake 6148). Hakemuksella on ilmoitettava kaikki Suomesta saadut ansiotulot, asuinvaltiossa verotettavat ansiotulot sekä näihin tuloihin kohdistuvat vähennykset.

Suomi verottaa vain Suomesta saamiasi tuloja, mutta asuinvaltiossa saamasi veronalaiset tulot korottavat Suomesta saamiesi tulojen veroja.

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä jälkikäteen

Jos sinua verotetaan progressiivisessa verotuksessa, saat seuraavana vuonna esitäytetyn veroilmoituksen, jossa kerrotaan verotuksen perusteena olleet tulot ja vähennykset ja verotuksen lopputulos (maksua/palautusta). Sinun tulee tarkastaa ja mahdollisesti palauttaa veroilmoitus korjattuna.

Jos et hakenut ennakkoperintää varten progressiivista verotusta ja sinulta on peritty lähdeveroa, voit hakea progressiivista verotusta myös jälkikäteen palauttamalla veroilmoituksen esittäen siinä Suomesta saatujen ansiotulojen lisäksi tiedot asuinvaltiossasi samana vuonna verotettavista ansiotuloista sekä näihin tuloihin kohdistuvista vähennyksistä.

 Saarinen on tehnyt muutoshakemuksia verottajalle joissa progressiivista verotusta on haettu jälkikäteen.
 -Kaikkein yksikertaisinta on kuitenkin aina ennakoida verotus. Jos tiedät työskenteleväsi Suomessa ja haluat hakea progressiivista verotusta hanki jo mukaan Espanjan veroviranomaiselta todistus verovuoden tuloista ja niihin kohdistuvista vähennyksistä. Todistuksen voi pyytää omalta gestorialta tai suoraan verotoimistosta.

Mikäli tulosta on peritty lähdevero esim. kesällä 2017, niin korjauksen voi tehdä vasta veroehdotukseen, joka tulee keväällä 2018. Mahdollisesti liikaa perityt verot palautetaan tuolloin joulukuussa 2018.
– Ennakointi siis kannattaa, Saarinen vinkkaa.

Tiedot: Vero.fi, Rendia Oy

Close