Vertaa asuntoja

  • 24/03/2017

Pankki veloittanut liikaa – apua kuluttajajärjestöltä ilmaiseksi

Facua (Consumidores en Acción) järjestö tarjoaa apua ilmaiseksi henkilöille, jotka hakevat takaisin pankilta liikaa maksettuja kuluja tai liikaa maksettuja korkoja.

Pankkien lainaehdoissa mukana ollut ”Clausula de suelo ” eli korkojen alaraja määriteltiin asiakkaan oikeuksia rikkovaksi ja asiakkailla on ollut mahdollisuus vaatia pankeilta takaisin liikaa maksettuja korkoja. Myös lainojen muutoksista perityistä maksuista tehdään oikaisuvaatimuksia asiakkaan maksettavaksi määrättyjen kulujen suhteen.

Oikaisuprosessit eivät kuitenkaan ole olleet helppoja ja Facua tarjoaakin apuaan kuluttajille, ilman maksua. Kuluttajajärjestö on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka on toiminut vuosia taistellen kuluttajien oikeuksien puolesta.

Vaatimus pankille

Jos kuluttajalla on tai on ollut asuntolainaa, on hyvin mahdollista, että hän on maksanut pankille liikaa korkoja tai lainaa muutettaessa pankki on velvoittanut asiakkaan vastaamaan maksuja (asiointitoimisto, notaari, verot) joita hänen ei olisi tarvinnut maksaa.

Rahojen takaisinsaamista varten kannattaa ottaa ensimmäiseksi yhteys suoraan pankkiin ja vaatia oikaisua. Usein pankit kuitenkin kieltäytyvät palauttamasta maksuja tai vaativat asiakasta allekirjoittamaan sopimuksen, jossa käytännössä sovitaan vain osittaisen summan palauttamisesta.

Oikeusprosessi

Facuan asiantuntijat tutkivat lainaehdot ja tarkistavat onko asiakkaalla oikeus vaateesen. Jos perusteet löytyvät, valmistelee yhdistyksen lakiasiantuntijat reklamaation, jonka voi viedä suoraan pankkiin. Jos pankki edelleen kieltäytyy palauttamasta rahoja, auttaa yhdistys lakiprosessissa. Yhdistyksen antama oikeusapu on maksullista, mutta edullisempaa kuin oman lakimiehen palkkaaminen. Yhdistys ei myöskään peri mitään palautuksena saadusta rahasta.

Kanteita pankkeja vastaan

Facua on nostanyt kanteen seitsemää pankkia vastaan, sillä pankit ovat yhdistyksen mukaan vaikeuttaneet asiakkaiden mahdollisuuksia tehdä Clausula de suelo –valitusta. Ilmoitukset on tehty pankeista Bankia, Caixabank, Sabadell, Popular, Laboral Kutxa, Credifimo ja Banca Pueyo.

Pankit ovat ottaneet vastaan pelkästään pankin omia oikaisuvaatimuslomakkeita. Lomakkeiden saaminen on ollut osalle asiakkaista vaikeaa ja jopa mahdotonta jos paikkakunnalla ei ole enää pankkikonttoria ja lisäksi osa pankeista pyrkii lyhentämään aikaa miltä lainakorkojen vaatiminen olisi mahdollista.

Kuluttajajärjestö hoitaa jo yli 18 000 henkilön lainavaateita. Joukko kasvaa päivittäin.

Tiedot: facua.org

Close