Vertaa asuntoja

Tänään etenee uusi verosopimus

Tänään etenee uusi verosopimus

  • 11/02/2016

Tänään käsitellään ja vahvistetaan eduskunnassa uusi Espanjan ja Suomen välinen verosopimus. Suomi tulee saamaan oikeuden pidättää veroa kaikista Suomessa Espanjaan maksettavista eläkkeistä. Miten tämä tulee toimimaan käytännössä?

Sopimus pitää myös hyväksyttää Espanjan parlamentissa tullakseen voimaan. Edellinen sopimus on ollut voimassa 50 vuotta. Nykyinen lisääntynyt muuttajien määrä sai Suomen tarkistuttamaan sopimuksen.

Sopimuksessa on kolmen vuoden siirtymäaika. Suomi tulee myös verottamaan Espanjassa asuvien suomalaisten Suomesta saamia osakehuoneiston vuokra- ja myyntituloja. Tällä hetkellä verotusoikeus on vain kiinteistöjen vuokra- ja myyntituloista.

Sopimuksen tullessa käytäntöön verot maksetaan kahteen maahan. Suomeen menevästä verosta vähennetään Espanjaan maksettu vero. Vasta käytäntö tulee osoittamaan millainen paperihärdelli asiasta syntyy, sillä Suomessa ja Espanjassa on erilainen verojen maksu- ja ilmoitusaikataulu. Millainen dokumentti pitää Espanjasta olla Suomen verottajalle ja joutuuko ensin maksamaan kahdet verot ja hakemaan sitten palautuksia?

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan Suomesta maksettiin Espanjaan vuoden 2014 lopulla työeläkettä 2 321 suomalaiselle. Julkisen palveluksen työeläkettä sai 125 eläkkeensaajaa. Keskimäärin työeläkkeen suuruus oli noin 1 700 euroa. Julkisen palveluksen ja yksityisen alan eläkettä sai lähes 750 suomalaista. 1 448 suomalaiselle maksettiin yksityisen alan eläkettä. Yksityiseltä puolelta kertyneen eläkkeen suuruus oli keskimäärin 1 945 euroa.

Portugali

Suomi yrittää saada aikaan samanlaista sopimuksen tarkistusta Portugalin kanssa. Suomi ei voi verottaa Portugaliin maksettavia yksityiseläkkeitä ja siellä voi anoa kymmeneksi vuodeksi kokonaan vapautuksen veroista. Jos sopimusta ei synny, niin hallitus irtisanoo nykyisen sopimuksen.

Helsingin tekemän selvityksen mukaan Portugaliin oli muuttanut vuoden 2013 jälkeen ainakin 17 entistä vaikuttajaa. Espanjan eläkeläisiäkin on vain runsas 2000. Kauankohan menee aikaa, että Suomi saa takaisin eläkeveroina tähän sopimuksen muutokseen käytetyt kustannukset ja työtuntikulut?

Lähde: HS, aamulehti.fi

Close