Vertaa asuntoja

Tuliko verottajalta kirje – vältä näitä virheitä!

Tuliko verottajalta kirje – vältä näitä virheitä!

  • 27/06/2016

Kun postiluukusta tipahtaa kirje Espanjan veroviranomaisilta, on oikea toimintamalli selvittää, toimia ja hankkia tarvittaessa asiantuntija-apua. Verottajan viesteihin suhtaudutaan usein väärällä tavalla, kerrotaan idealista.com kiinteistöportaalin artikkelissa.

Salcedo Abogados lakitoimiston blogissa on listattu neljä väärää toimintamallia. Ikävä kyllä liian usein verottajan lähettämä posti otetaan vastaan näitä malleja mukaillen.

1. Kirje haudataaan laatikkoon ja jätetään huomiotta
Yksi tyypillisimmistä virheistä on ajatella että jos jättää verottajan viestin huomiotta ja ”unohtaa ” sen toimii toinenkin osapuoli samoin. Tämän mallin seurauksena on vain, että vaadittaviin toimenpiteisiin ryhdytään liian myöhään. Yleensä henkilö reagoi vasta kun veroviranomainen lähettää karhukirjeen tai vaateen. Jos selvityspyyntöön tai ensimmäiseen yhteydenottoon ei reagoida ja asia jää ratkaisematta, on jälkikäteen neuvotteleminen vaikeaa.

2. Etsitään apua verotoimistosta
Moni suuntaa veroviranomaisen lähettämän kirjeen kanssa paikalliseen verotoimistoon hakemaan apua ja tietoja. Verovirkailijat eivät kuitenkaan anna asiakkaan kannalta aina parasta tietoa. Usein asia jää hoitamatta tai puolitiehen. Kun veronmaksaja etsii tietoja netin kautta ja löytää esimerkiksi kirjoituksia vastaavista tapauksista voi tieto tulla asianhoitoa ajatellen liian myöhään. Esimerkiksi maksuun menneiden verovelkojen nollaaminen ei ole mahdollista jälkikäteen.

3. Etsitään apua veroilmoituksen tekijältä
Luottamuksellinen suhde asioidenhoitajaan joka on tehnytkin veroilmoituksen on tärkeä asia. Moni suuntaakin automaattisesti verottajan kirjeen kera luottohenkilön luo. Kuitenkin veroilmoituksen teko on eri asia kuin selvittää verottajan vaateita ja sanktioita ja hakea niihin muutoksia. Muutosta varten tulee etsiä eri asiantuntija.

4. Jätetään oikaisuprosessi kesken
Yksi pahimmista virheistä on jättää asianhoito kesken. Asiantuntijat muistuttavat, että selvitystyöt voivat olla hitaita. Ennen kuin korjauspyyntö etenee verohallinnossa tarpeeksi korkealle tasolle vie prosessi aikaa.

Ikävä kyllä näiden virheiden vuoksi moni päätyy maksamaan verottajalle maksuja, jotka olisi oikein hoidettuna saatu nollattua. Asiantuntijat korostavatkin verovelvollisen omaa vastuuta puolustaa omia oikeuksiaan. Kenenkään ei pidä uskoa sokeasti että verottaja on oikeassa vaan selvittää vaatimus ja oikaisukeinot verotukseen erikoistuneiden asiantuntijoiden avulla.
Tiedot: idealista.com

Close