Vertaa asuntoja

  • 07/02/2017

Kuka maksaa tulipalon sattuessa?

Asuntopalon sattuessa otetaan yhteys vakuutustoimistoon, mutta entä jos kyseessä on vuokra-asunto Espanjassa. Entä jos asunnonomistajalla ei ole vakuutusta? Mikä on vuokralaisen vastuu?

Vuokraamiseen ja asuntoihin keskittynyt sivusto enalquiler nostaa esille tilanteen, jossa vuokra-asunnossa on syttynyt tulipalo ja palon aiheuttamille vahingoille etsitään vastuutahoa.

Ensimmäinen ajatus on, että vastuu kuuluu ilman muuta asunnonomistajalle ja hänen ottamansa asuntovakuutus maksaa vahingot. Tosiasiassa Espanjassa on kuitenkin asuntoja, joissa ei ole voimassaolevaa vakuutusta. Asuntolainan yhteydessä asunnolle vaaditaan vakuutus samoin asunnoille jotka vuokrataan virallisesti, kuitenkin väliin jää ns. harmaa alue, jossa asuntojen vakuutuksia ei kontrolloida. Vakuutusyhtiöiden järjestön Unespa ( Asociasion Empresarial de Seguros) tilastojen mukaan espanjalaisista asunnoista 75,8% :lla on voimassa oleva vakuutus.

Vakuutusyhtiö Linea Directran mukaan vakuuttamattomien asuntojen määrä oli vuoden 2015 lopulla 8,8 miljoonaa.

Palon syy

Ensimmäiseksi lähdetään selvittämään, mikä oli palon syttymisen syy. Tässä on kaksi mahdollista lopputulosta: tulipalon syttymisen syytä ei pystytä selvittämään tai se pystytään selvittämään.

Toiseksi selvitetään kenellä on vakuutus. Vaihtoehtoina on, että sekä asunnon omistajalla että vuokralaisella on vakuutus joka korvaa palon vahingot. Seuraava vaihtoehto on, että asunnon omistajalla on vakuutus mutta vuokralaisella ei ole. Lisäksi on mahdollista, että vuokralaisella on vakuutus mutta asunnon omistajalla ei ole. Tai että kummallakaan ei ole vakuutusta.

Vuokralaisen tilannetta lähdetään ratkaisemaan ensin selvittämällä onko palon syttyminen hänen vastuullaan. Jos vastuu on vuokralaisen, on vahinkojen korvaaminen hänen vastuullaan. Jos vastuu palosta katsotaan olevan asunnon omistajan korvaa vahingon omistajan vakuutus.

Jollei asunnon omistajalla eikä vuokralaisella kummallakaan ole vakuuusta, katsotaan korvausvelvollisuus palon syttymisen syyn ja vastuullisen osapuolen mukaan.

Vuokrauksen yhteydessä kannattaakin tarkistaa asunnon vakuutus ja tutkia myös vuokrasopimus huolella sillä yhtenä pykälänä voi olla myös, että vuokralainen velvoitetaan ottamaan vakuutus.

Tiedot: enalquiler / Unespa