Vertaa asuntoja

Asuntojen hinnat Espanjassa nousevat seuraavan kahden vuoden aikana

Asuntojen hinnat Espanjassa nousevat seuraavan kahden vuoden aikana

  • 12/08/2015

Kiinteistöjen hintojen elpyminen on alkanut ja hinnat nousevat seuraavien kahden vuoden aikana ennustavat Bankinter ja Standard & Poor’s.

Espanjan Pankki korostaa, että nousu on asteittaista ja vaihtelevaa johtuen kysynnän maltillisesta kasvusta, sekä myytävien kohteiden määrän lisääntymisestä tietyillä alueilla.

Kiinteistöalan pilvinen taivas alkaa kuitenkin muuttua aurinkoisemmaksi ja suunta on ylöspäin. Asiantuntijat listaavat kasvua rajoittavia tekijöitä.

Luottoluokituksia tekevä firma Standard & Poor’s vakuuttaa että asuntomarkkinoiden kohentuminen jatkuu, mutta hitaalla tahdilla. Hidastavia tekijöitä ovat kotitalouksien hidas kasvumäärä ja väestömäärän lasku.

Työttömyys ja erityisesti nuorisotyöttömyys ovat asuntomarkkinoiden kasvua hidastavia tekijöitä. Erityisesti nuorten työttömyys vaikuttaa suoraan asuntojen hankintaan, sillä itsenäistymään pyrkivällä nuorella ei ole taloudellisia mahdollisuuksia oman asunnon hankintaan.

Standard & Poor’s uskoo, että tänä vuonna ja vuonna 2016 asuntojen hinnat nousevat 2,5%. Vuonna 2017 hintojen nousua arvioidaan olevan jo 4%.

Bankinterin arviot ovat samoilla linjoilla eli tänä vuonna nousua olisi 2%, mutta Bankinter arvioi nousua olevan valikoiduilla alueilla noin 4% jo vuonna 2016.

Nousua kiinteistöjen hinnoille povataan jo tämän syksyn aikana.

Kasvua vauhdittavat tekijät kuten kotitalouksien asuntoon käytettävän summan normalisoituminen. Kotitalous käyttää asuntoon noin 32,5% bruttovuosituloistaan. Kiinteistöbuumin villeinä vuosina summa nousi 49%:iin. Kohtuullisempi panostus innostaa asunnon hankintaan.

Kysyntä kasvaa erityisesti suurissa kaupungeissa ja kasvukeskuksissa samoin kuin rannikkoalueilla. Alueiden tarjonta on vähentynyt ja rakennushankkeiden pysähtyminen nostaa tarjolla olevien kiinteistöjen hintoja.
Costa del Sol kuuluu kiinteistökasvun alueisiin.

Tiedot: idealista.com

Close