Vertaa asuntoja

Plusvalia -veroa vain arvonnoususta

Plusvalia -veroa vain arvonnoususta

  • 08/09/2017

Heinäkuussa Espanjan hallitus hyväksyi lakiehdotuksen, jolla muutetaan kuntien Plusvalia -veroa perimistä tapauksissa, joissa kiinteistö on myyty ilman voittoa.

Plusvalia-vero

Kuntien perimä Plusvalia-vero (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana) lasketaan kiinteistön osto- ja myyntihetken välisen arvonnousun perusteella. Veron maksaa kiinteistön myyjä.

Myynnit tappiolla

Kiinteistöjen hintojen romahduksen seurauksena asuntoja myytiin jopa tappiolla eli arvonnousua ei ollut tullut, kunnat kuitenkin perivät plusvalia-veroa entisten laskukaavojen  mukaan. Lakiuudistus muuttaa tätä tilannetta. Tärkein uudistus on vapautus Plusvalia -veron maksamisesta, kun verovelvollinen osoittaa, että maan arvo ei ole kasvanut  hankinnan ja myynnin välisenä aikana.

Todellisen arvonnousun tutkimisessa huomioidaan siirto – ja hankinta-arvot,joista on maksutositteet ja jotka on kirjattu kauppakirjaan. Veron laskukertoimessa sovelletaan omistusaikaa. Arvonnnousu on mallin mukaan vuotuista kuitenkin korkeintaan 20 vuoden ajalta.

Voimaantulo

Lakiuudistuksessa määritellään myös, että lain voimaantulo hyväksytään sen jälkeen, kun se on julkaistu virallisessa julkaisussa BOE: ssä. Julkaisun (15.6.2017) jälkeen tehdyt kiinteistökaupat, joissa voidaan todistettavasti näyttää, että arvonnousua ei ole tullut, voidaan jättää verottamatta.

Veron uudistuksesta tulee asiantuntijoiden mukaan myöhemmin jopa laajempi uudistus. Plusvalian osuus kuntien tulomallina tutkitaan perusteellisesti ja tulevaisuudessa vero mahdollisesti muutettaisiin kokonaan uudeksi veroksi, jota jatkossa sovellettaisiin kaikkeen maan arvonnousun verottamiseen.

Arvonnousua ei laskettaisi enää kertoimilla vaan todellisen arvonnousun mukaisesti. Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi veronmaksajien olisi voitava vähentää muut maksetut verot, jotka myös verottavat myyntivoittoja.

Lue tästä aiempi Espanja.Comin artikkeli aiheesta.

Tiedot: idealista.com

Close