Vertaa asuntoja

Andalusian oppilaat heikoilla PISA-pisteissä

Andalusian oppilaat heikoilla PISA-pisteissä

  • 23/11/2017

Marraskuussa julkaistuissa PISA-testeissä mitattiin peruskoulujen oppilaiden ongelmanratkaisutaitoa ryhmässä. Suomen ja Viron oppilaat saivat ​testissä ​hienot tulokset. Espanjassa alueelliset erot olivat suuria. Heikoimmin pärjäsivät oppilaat Andalusiassa ja Extremadurassa.

PISA

PISA (Programme for International Student Assessment) on OECD-maiden joka kolmas vuosi toteuttama tutkimus, jossa mitataan 15–16-vuotiaiden nuorten osaamista matematiikassa, luonnontieteissä, lukutaidossa ja ongelmanratkaisussa.

Tällä kertaa mitattiin kuinka nuoret kykenivät ratkaisemaan ongelmia ryhmässä. Arvioinnin painopiste oli vuorovaikutus- ja keskustelutaidoissa, eikä pisteytyksessä keskitytty niinkään vaativien ongelmien ratkaisuun.
Pisteiden keskiarvo oli 500 pistettä ja kärkissijoille nousivat oppilaat Singaporesta (561), Japanista (552), Hong Kongista (541) ja Koreasta (538). Eurooppalaisten maiden kärjessä olivat Viro (535) ja Suomi (534).

Espanjan parhaimmat tulokset saivat oppilaat Madridista (519), Castilla y Leonin alueelta (517) sekä Navarrasta (505) ja Kataloniasta (505). Muiden espanjalaisten alueiden pisteet jäivät alle Euroopan keskitason. Heikoimmin testissä pärjäsi Andalusia (483) ja Extremadura (474). Suomessa alueelliset erot oppilaille olivat pienet vain 6,3%, mutta erot tyttöjen ja poikien välillä olivat 48 pistettä​ tyttöjen hyväksi.​ Myös Espanjassa tyttöjen taidot ryhmätyössä ja ongelmienratkaisussa olivat poikien taitoja paremmat.

Pisa-testi toteutettiin vuonna 2015 ja tutkimuksen mukana analysoitiin myös kysymyksiä kuten auttavatko vanhemmat läksyjen teossa tai pelaako oppilas videopelejä. Tulokset olivat paremmat oppilailla​,​ joiden vanhemmat auttavat kotitehtävissä ja huonommat​ niillä,​ jotka pelaavat videopelejä.

Suomalaiset Pisa-tutkijat ovat selittäneet tyttöjen ja poikien tulosten eroja sillä, että tehtävissä korostuivat lukutaito ja tottumus chat-keskusteluihin. Tyttöjen arvellaan olevan tottuneempia käyttämään chatia ja tyttöjen lukutaito on ollut Pisa-tutkimusten alusta saakka poikien lukutaitoa parempi.

Tiedot; Diariosur, Yle