Vertaa asuntoja

Asiantuntijat ennustavat Espanjan kiinteistömarkkinoiden kehitystä 2019

Asiantuntijat ennustavat Espanjan kiinteistömarkkinoiden kehitystä 2019

  • 18/01/2019

Kiinteistömarkkinoiden odotetaan tasaantuvan Espanjassa vuoden 2019 mittaan. Asiantuntijoiden ennusteiden mukaan myynnin kasvu asettuu maltillisemmalle tasolle ja uudiskohteet valtaavat alaa. Odotettavissa on reilut puoli miljoonaa kiinteistökauppaa ja keskimäärin noin viiden prosentin hinnan nousu.

Suuria muutoksia ei ole odotettavissa, mutta Espanjan oman talouden kehitys, työ- ja rahoitusmarkkinat vaikuttavat osaltaan tulevaan. Markkinoita yritetään maassa pakottaa nyt terveeseen kasvuun. Verkkomedia Idealista tiedusteli usealta kiinteistöalan asiantuntijalta mielipiteitä tulevaisuuden näkymistä. Tässä poimintoja saaduista vastauksista.

”Kiinteistömarkkinoiden näkymät ovat hyvät. Meillä on edessä pitkä positiivinen jakso, jota ruokkii vahva kysyntä ja jota tukevat uudet rakennuskohteet. Tämä jakson pituus riippuu kaikista sektorin tekijöistä. Meidän on sitouduttava kestävän kehityksen luomiseen. Nyt alkaneena vuonna odotetaan ja toivotaan tervettä 3 – 5 prosentin kasvua kansallisella tasolla.”
David Martínez (AEDAS Homes)

”Espanjan rakennuttajien yhdistyksessä arvioimme uusille rakennustyömaille myönnettävän 115 000 lupaa, kun niitä vuonna 2018 annettiin noin 95 000. Kiinteistökauppojen suhteen odotamme lukujen pysyvän viime vuoden tasolla (yli puoli miljoonaa kauppaa) ja uudiskohteiden nousevan yli 15 prosenttiin kokonaismäärästä – näin tasapainotettaisiin pikku hiljaa eroa vanhojen ja uusien kohteiden välillä. Toivottavasti myös A- ja B-energialuokan kiinteistöjen osuus kasvaa koko ajan.”
Daniel Cuervo (APCE)

Idealista.comin haastattelusarja paljastaa ennusteet ja odotukset kiinteistömarkkinoiden kehittymiselle Espanjassa. Artikkeliin haastateltiin kahdeksan alan asiantuntijaa.

”Hallussamme olevien tietojen mukaan asumiseen tarkoitetut kiinteistöt hallitsevat sektoria myös jatkossa, sillä kysyntä on kasvanut koko viime vuoden ajan, keskittyen vanhoihin asuntoihin. Suuria sijoittajia tulevat kenties kiinnostamaan asuntoja enemmän ostoskeskukset suuren kannattavuutensa takia. Samoin vuonna 2019 on odotettavissa nousua logistiikkaan liittyvän rakentamisen ja toimistojen saralla, etenkin Madridissa. Nouseva kysyntä ja liian vähäinen tarjonta korostuu myös opiskelija-asuntojen ja vanhusten asumusten sektorilla. Tämä avaa kiinnostavia mahdollisuuksia väestön ikääntymisen kiihtyessä.”
Sandra Daza (Gesvalt)

”Vuodesta 2019 on odotettavissa aktiivinen. Odotamme kauppoja syntyvän suunnilleen saman verran kuin vuonna 2018 eli 550 000 – 575 000 kappaletta, tosin toivotaan että painotus siirtyy vanhoista kiinteistöstä uusiin kohteisiin. Sijoituksissa suuntaus on suuriin, 3-4 makuuhuoneen asuntoihin, mutta pienet sijoittajat laittavat säästöjään myös pieniin asuntoihin, jotka kiinnostavat kovasti nykyisillä vuokramarkkinoilla. Niitä etsitään myös ensiasunnoiksi, ensimmäisenä askeleena kohti lopullista omaa kotia.”
Arturo Díaz (Savills Aguirre Newman)

”Totuus on, että viime vuoden ensimmäisen neljänneksen luvut ennustivat puolet korkeampaa kasvua mitä lopulta toteutui, eikä alkuun ollut korkeita toiveita kestävästä kehityksestä. Kolmannella vuosineljänneksellä nousu oli alle 7 prosentin tasolla, mikä onkin paljon sopivampaa nykyisessä taloustilanteessa ja nykyisellä palkkakehityksellä. Kansallisella tasolla kiinteistöjen hinnat nousenevat 4 – 5 prosenttiin, mikä on linjassa kansantalouden kasvun ja inflaation kanssa – tosin suuremman kysynnän alueilla (kuten Madridissa, Barcelonassa ja muissa suurkaupungeissa) hinnat voivat nousta yli kuusi prosenttia.”
Jesús Amador (Bankiter)

”Kiinteistöjen kysyntä vahvistaa kasvuaan vuonna 2019 ja hinnat voivat kasvaa 3 – 4 prosenttia. Voidaan saavuttaa noin 625 000 kaupan määrä, uudisrakennusten kasvattaessa hitaasti osuuttaan. Vuonna 2017 uusia kohteita tuli markkinoille 65 350 ja 2019 uskotaan luvun kasvavan yli 100 000 asuntoon. Tämän kaiken mahdollistaa Espanjan talouden maltillinen kasvu vuonna 2019.”
Samuel Población (CBRE España)

”Puoli vuosikymmentä sitten alkanut pysyvien asuntojen kasvava kysyntä tulee lisääntymään edelleen. Ennustamme kauppojen määrän kasvavan hyvään tahtiin, joskin viimeisiä vuosineljänneksiä hieman maltillisemmin. Uusien lainojen määrä kasvanee kauppojen määrää nopeammin. Odotamme hintojen nousevan 5 – 7 prosenttia ja kiinteistökauppojen määrän 5 – 10 prosenttia – uudiskohteiden osalta kenties jopa 25 prosenttia.”
Rafael Gil (Tinsa)

”Myynti- ja vuokrahintojen nousu rauhoittuu, lukuun ottamatta kaupunkeja, joissa syntyy uusia työpaikkoja tai jotka ovat turistien suuressa suosiossa, näissä hinnat nousevat edelleen. Vilkkaimmilla markkina-alueilla hintojen nousu on suoraan verrannollinen maisemissa näkyvien nosturien määrään. Käännekohtana markkinoilla voivat toimia kunnallisvaalit, mikäli valtaan pääsevät puolueet eivät panosta uuden rakentamiseen.”
Fernando Encinar (Idealista)

Lähde: idealista.com

Liity keskusteluun