Vertaa asuntoja

Ennätysmäärä oppilaita suomalaiseen kouluun

Ennätysmäärä oppilaita suomalaiseen kouluun

  • 07/08/2018

Aurinkorannikon suomalainen koulu on yksi kuudesta ulkomailla toimivasta Opetusministeriön alaisesta koulusta. Elämä Costa del Solin alueella kiinnostaa yhä enemmän myös työikäisiä, niinpä koulun suosio on kasvanut vuosi vuodelta. Maanantaina 13.8. koulutien aloittaa 370 oppilasta ja opiskelijaa, eskarilaisista lukiolaisiin.

Koulun rehtori Maarit Paaso arvelee, että keväällä lukion jakso-opiskelijoiden myötä saatetaan ylittää 400 oppilaan raja. Yksi selitys suosiolle on Suomen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma.

”Moni Suomesta Espanjaan muuttava perhe arvostaa suomalaista koulutusjärjestelmää ja haluaa että lapsen tai nuoren koulupolku säilyy ehyenä esimerkiksi etätyövuoden ajan”, toteaa Paaso.

Oppilaspaikat täyttyivät ilmoittautumispäivänä 20 minuutissa ja noin 150 hakijaa jäi ulkopuolelle. Muun muassa neljän uuden luokkatilan myötä jonoja on pystytty purkamaan kiitettävästi. Elokuun alussa koulupaikkaa vailla on enää alle 60 oppilasta.

Koulun kannatusyhdistyksen hallitus on tehnyt parhaansa löytääkseen tontin uudelle, suuremmalle koululle, mutta neuvottelut ovat vielä kesken. Tavoiteaikataulun mukaan noin 600-paikkainen koulu avaisi ovensa parin vuoden kuluttua.

Uusi lisärakennus tuo kaivattua tilaa

Keväällä harjakorkeuteen valmistunut lisärakennus tuo hieman helpotusta tilanpuutteeseen. Koulun viereisen liikuntakentän tontilla sijaitsevaan uudisrakennukseen sijoittuu neljä luokkaa.

Luokkahuoneissa tuoksuu puu, hirsiseinät luovat rauhoittavan tunnelman, koulukirjapinot ja av-tekniikka odottavat innokkaita oppijoita. Luokkien sisustus tulee kolmelta suomalaiselta ja yhdeltä espanjalaiselta kalustetoimittajalta. Henkilökunta kokoaa parhaillaan elementeistä tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia, jotta kaikki on valmiina viikon kuluttua. Näin päästään hyödyntämään opettajien ja oppilaiden käyttökokemusta, mikä on tärkeää tulevan koulun kalustetoimittajia valittaessa.

Koeluokat ovat hyvä keino nähdä kalusteiden toimivuus ja käyttömukavuus uutta koulua ajatellen, toteaa Aurinkorannikon suomalaisen koulun rehtori Maarit Paaso.

Mitä muuta lukuvuosi tuo tullessaan

Reippaasti kasvanut oppilasmäärä vaatii myös lisää opetus- ja hallintoresursseja. Rehtori Paason ohella johtamisvastuuta jakavat vararehtorit Anita Wegner-Heinänen ja Piia Kallunki.

Syksystä 2016 lähtien koulussa on otettu vaiheittain käyttöön uusi opetussuunnitelma, ja tänä lukuvuonna se on käytössä esiopetuksesta 8. luokkaan saakka sekä lukiokoulutuksessa jo läpi koko koulutuksen.

Tulevan kouluvuoden teemaksi voidaan kiteyttää yhteisöllisyys. Tähän saadaan varmasti hyviä aineksia muun muassa KiVa Koulu ja Liikkuva koulu -ohjelmista, kummiluokka- ja KEKE-toiminnasta, joita koulu on ansiokkaasti kehittänyt vuodesta toiseen.

”Koulumme oli ensimmäinen Suomen rajojen ulkopuolella toimiva oppilaitos, jossa sertifioitiin Kestävän Kehityksen (KEKE) edistämiseen liittyvän toimintamalli vuona 2015. OKKA-säätiö auditoi keväällä toimintamme ja hieman ennen kesälomaa saimme ilmoituksen sertifikaatin uusimisesta.”

Kestävä kehitys huomioidaan koulun arjessa.

Koulu on voinut tarjota OPH:n ja koulun omien kerhomäärärahojen turvin eri ikäluokille soveltuvaa toimintaa, kuten liikunta-, kädentaito- ja taidekerhoja. Iltapäiväkerho jatkuu myös tulevana lukuvuonna.

Vanhemmat ovat tärkeä osa toimivaa koulua

Koulussa tiedetään, että keskustelu on tärkeä kehittämisen ja hyvinvoinnin työkalu. Vuorovaikutusta pyritään edistämään monin tavoin. Vanhempien ja opettajien kanavina ovat keskustelut sekä nopea arkiviestinnän kanava Wilma. Koululla on huomattu, että monet pulmat ratkeavat sitä nopeammin, mitä aikaisemmassa vaiheessa niihin puututaan.

Oppilaskuntaan valitaan joka luokalta yksi edustaja, aina eskareista lähtien. Toiminta tarjoaa oppilaille ja opiskelijoille mahdollisuuden oppia, kuinka omiin asioihin voidaan vaikuttaa.

Oppilaiden huoltajilla on erinomainen mahdollisuus päästä vaikuttamaan kouluyhteisöön Vanhempainyhdistyksen kautta.

”Arvostamme paljon vanhempainyhdistyksen toimintaa. Vanhemmat ovat todella tärkeitä rinnalla kulkijoita. Teemme kaikkemme, jotta kodin ja koulun vuorovaikutus olisi saumatonta yhteispeliä,” summaa Paaso. Tämä on loppujen lopuksi kaikkien, varsinkin lasten, etu.

Vanhemmat ovat tärkeässä roolissa myös koulun kirjastossa, jota pidetään auki vapaaehtoisvoimin aamu- ja iltapäivisin.

Tervetuloa kouluun!

Viimeisimmän tiedon mukaan peruutusten vuoksi 4.- ja 5.-luokilla löytyy vielä muutamia yksittäisiä paikkoja. Lisätietoja koulun sivuilta.


Löydät lisää koulutukseen ja opiskeluun liittyviä linkkejä Yritys- ja Palveluhakemistostamme
.