Vertaa asuntoja

Espanja keskittyy kestävään turismiin

Espanja keskittyy kestävään turismiin

  • 26/01/2019

Espanjan turismin tulevaisuutta suunnitellaan kestävän kehityksen idealla. Espanja on yksi maailman johtavista turistimaista ja turismi on myös nostettu osaksi valtakunnallista politiikkaa ja kokonaisvaltaista kehityssuunnitelmaa.

El Plan de Turismo Sostenible 2030 määrittelee turismin alan suuntaviivoiksi yhteistyöhön perustuvan hallinnon, kestävän kasvun, järjestelmän kilpailukyvyn ja kannattavuuden sekä turismitoimijoiden ja – alueiden sekä tuotteiden ja matkailun älykkäät ratkaisut. Jotta Espanjan turismi kehittyy ja turismin puitteet säilyvät on kehityksessä huomioitu laatu, kestävä kehitys, tuottavuus, innovaatiot sekä esteettömyys.

Kaikilla näillä turismia kehittävillä linjauksilla on yksi päämäärä; pitää Espanja turismin kärkimaana. Samalla voidaan hyödyntää maan valtavaa potentiaalia ja nostaa kiinnostavuutta myös luonto- ja kulttuurikohteena luoden turismille lisäarvoa.

Voimakasta kasvua

Vuonna 2018 saavutettiin Espanjan turismissa historiallisia lukuja. Vuoden aikana Espanjaan matkusti 82,6 miljoonaa kansainvälistä turistia, joiden myötä maahan jäi noin 90 000 miljoonaa euroa ja sektorille tarvittiin 92 000 uutta työpaikkaa. Kansainvälisten turistien määrä kasvoi edellisestä vuodesta +0,9%.

 

Vastuullinen matkaaja

Suomalaisten matkaajien mieltymyksiä ja toiveita kartoitettiin Matka 2019 messuilla Helsingissä. Matkailututkimuksen tuloksissa nousi esille suomalaisten vastuullisuus matkaajina, sillä suomalaiset suosivat paikallisia palveluntarjoajia ja valitsevat usein matka-ajankohdaksi ns ei-sesonki ajan. Kulttuuritarjonta ja paikallisuus ovat suomalaiselle kohteen matkailuvaltteja.

Vaikka turismisektori Espanjassa pyrkii kestävään kehitykseen, on itse turisti kehityksessä ensiarvoisen tärkeässä roolissa. Kyseessähän on business, jossa asiakkaalle eli turistille tarjotaan, mitä turisti haluaa. Jos vastuullinen turisti etsii oman arvomaailmansa mukaisia ratkaisuja, on loppuyhtälö myös ympäristölle suotuisa. Kotiympäristön totutut tavat kuten kierrättäminen kannattaa tuoda mukana myös lomakohteeseen ja esimerkiksi pitää oma jätemäärä ainakin paikallisella tasolla.

Tiedot: Europapress 
Matkailututkimus 

Liity keskusteluun