Vertaa asuntoja

Espanjalaista viiniä Amerikkaan

Espanjalaista viiniä Amerikkaan

  • 16/11/2014

Talouskriisistä puhutaan usein synkin sanoin, mutta taloudellinen taantuma on pakottanut etsimään uusia markkinoita ja tämä on luonut myös uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi espanjalaisen viinin vienti Yhdysvaltoihin on noussut kriisin myötä.

Kun maailman viinimarkkinat lakkasivat vetämästä vuoden 2008 kriisin myötä, kohdistivat espanjalaiset viinintuottajat katseensa Yhdysvaltojen 316 miljoonan ihmisen markkinoihin. Tänä päivänä Espanja on jo kuudenneksi suurin viinin tuojamaa Amerikan markkinoille. Vuosittain Yhdysvaltoihin viedään jo 7 miljoonaa laatikkoa viiniä. Edellä ovat Italia, Ranska ja Australia joiden osuus 320 miljoonan laatikon kokonaismäärästä on huomattavasti suurempi kuin Espanjan, mutta Espanja kasvattaa jatkuvasti siivuaan.

Espanjalaisen viinin laatu on korkea, mutta suurille markkinoille suunnattaessa pienet bodegat ovat haasteiden edessä, tuotteen yhtenäisyys puuttuu ja asiantuntijoiden lisäksi tulee tuote ulottaa suuren ostajajoukon tietoisuuteen. Espanjalaisen viinin markkinointia edistetään Espanjan ulkomaankauppa instituutini ja siellä erillisen osaston ”Wines from Spain” toimesta.

Tiedot: El Mundo