Vertaa asuntoja

Keskimäärin puolet yli 55 vuotiaista työskentelee

Keskimäärin puolet yli 55 vuotiaista työskentelee

  • 16/05/2016

Espanjalaisista yli 55 -vuotiaista työskentelee 46,9%. Sama linja näkyy Eurostatin tilastoissa myös muissa Euroopan maissa. Suomessa tässä ikäryhmässä ylletään 60% työllisyysasteeseen.

Työikäisen väestön aktiiviisuus on usein otsikoissa nuorisotyöllisyyden myötä. Kuitenkin myös yli 55- vuotiaiden osuus työvoimasta jää useissa Euroopan maissa alhaiseksi. Eurostatin tilastojen mukaan Euroopan unionin muodostavien 28 maan keskiarvo 55-64 vuotiaiden työllisyysasteesta on 53,3%. Loput ikäryhmän jäsenistä ovat työttömiä, eläkkeellä tai muuten pois työelämästä.

Yli puolessa (16) EU maista luku jää alle 50%. Esimerkiksi Espanjassa yli 55 vuotiaista työelämässä mukana on 46.9%. Alle 50% jäävät myös Italia ja Ranska. Alle 40% tipahtavat Kroatia (39%), Luxemburg (38,4%), Slovenia (36,6%) ja Kreikka (34,3%).

Kärkisijoilla ovat Pohjois-Euroopan maat. Esimerkiksi Ruotsissa ikäryhmästä työskentelee 74,5%. Saksassa työelämässa mukana on 66,2%, Tanskassa 64,7%, Virossa 62,2%, Hollannissa 61,7%, Liettuassa 60,4% ja Suomessa 60%.
Suunta yli 55 -vuotiaiden työnteossa on kasvava. Aiemmassa tilastossa Euroopan (2014) keskiarvo oli 51,8% kun vuonna 2015 keskiarvo oli 53,3%.
Tiedot: idealista.com