Vertaa asuntoja

Naisten hyvinvointi kertoo yhteiskunnasta

Naisten hyvinvointi kertoo yhteiskunnasta

  • 19/10/2018

Espanjan kiilasi Suomen edelle mitattaessa naisten hyvinvointia sekä turvallisuuden tunnetta niin kotona, yhteisöissä kuin yhteiskunnassa yleensä. Kansainvälisellä tutkimuksella kartoitetaan naisten hyvinvoinnin kautta koko yhteiskunnan tilannetta.

Tutkimuksessa oli mukana 153 maata. Espanja nousi viidenneksi parhaaksi maaksi naisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden kannalta. Suomi löytyy sijalta kuusi.

Tutkimuksen toteutti Oslon rauhantutkimusinstituutin kanssa yhdessä amerikkalainen Georgetown Institute for Women, Peace and Security (GIWPS), jonka Hilary Clinton perusti vuonna 2011 ollessaan Yhdysvaltojen ulkoministerinä. Instituutti toimii kansainvälisesti ja tutkii naisten asemaa eri maissa. Instituutin ajamia asioita kuten konfliktin- ja rauhantutkimusta lähestytään naisten aseman kautta. Instituutin ajatuksena onkin selvittää naisten aseman myötä maan tilannetta ja ennen kaikkea korostaa naisten vaikutusta kansainvälisten kriisien ennaltaehkäisyssä.

Naisten rooli on tärkeä niin konfliktien ennakoinnissa ja rauhan turvaamisessa kuin talouskasvun rakentamisessa. Naiset tuovat esille ensimmäisenä myös maailmanlaajuiset uhkat kuten ilmastonmuutokseen tai yhteiskunnan väkivaltaisuuksiin liittyvän kehityksen.

Osallisuus, oikeudet ja turvallisuus

Tutkimuksen yhtenä osa-alueena oli naisen osallistuminen yhteiskunnan toimintaan, jonka mittareiksi on valittu naisten koulutus, työllisyys, osallistuminen politiikkaan sekä mobiilipuhelimien ja pankkipalveluiden käyttö.

Toinen mittari muodostui naisten oikeuksia rajoittavista lakipykälistä ja normeista sekä ajattelumallien mittaamisesta kuinka yhteiskunnassa suhtaudutaan miesten ja naisten työskentelyyn palkkatyössä.

Kolmas mittari kokosi yhteen naisten turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä niin perheen sisällä, yhteisössä kuin koko yhteiskunnassa. Mukaan kuuluvat oman puolisoon ja perheväkivaltaan liittyvät kysymykset.

Nämä kolme osa-aluetta tuovat kokonaisvaltaisesti tietoa naisten asemasta yhteiskunnassa.

Katso tästä kooste tutkimuksesta 

Espanja – Suomi

Espanja nousi naisten asemassa himpun verran Suomea korkeammalle. Suomi oli korkammalle sijoittunut kaikissa naisten koulutukseen, työllisyyteen, poliittiseen osallistumiseen sekä mobiilipuhelimien ja pankkipalveluiden käyttöön liittyvissä mittareissa.

Naisten oikeudet ja niihin liittyvät normit olivat molemmissa maissa yhdenmukaisia vaikkakin Suomessa oli enemmän tasa-arvoa edistäviä lakipykäliä.

Erot maiden välillä näkyivät naisten turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Espanjassa naiset kokivat eniten turvattomuutta perheväkivallan vuoksi, Suomessa turvattomuus nousi vahvasti esille yhteisöön liittyen.

Kokonaiskuvana molemmissa maissa naiset voivat hyvin ja elävät yhteiskunnassa itsenäisesti, mutta turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet kertovat jotain yhteiskunnan tilanteesta.

Tutkimuksen huolestuttavimmat tulokset löytyvät Syyrian, Afganistanin, Yemenin sekä Pakistanin naisten asemasta.

Tiedot: https://giwps.georgetown.edu/the-index/  

Kuva: Pxhere

Liity keskusteluun