Suomen sosiaaliturva ja ulkomaille muutto

Julkaistu: 14.11.2016
AjankohtaistaEläminen ja lomailu
add one

Moni miettii muuttoa Espanjaan. Irtautuminen Suomen turvaverkosta kuitenkin arveluttaa, entä jos ulkomailla ei viihdykään, sekoittaako oleskelu ulkomailla sosiaaliturvan, lääkärissäkäynnit ja Kelan etuudut.

Yksinkertaistaen Suomen sosiaaliturvajärjestelmä perustuu maassa asumiseen eli Suomessa vakinaisesti asuvilla on oikeus Kelan myöntämiin sosiaaliturvaetuuksiin. Yli vuoden asuminen ulkomailla lasketaan pysyväksi ja henkilö siirtyy muutamia poikkeustapauksia lukuun ottamatta asuinmaan sosiaaliturvan piiriin.

Suomen sosiaaliturvassa vuoden sääntö

Jos oleskelu ulkomailla on väliaikaista Kela tekee päätöksen siitä, kuuluuko henkilö Suomen sosiaaliturvan piiriin. Päätöksen perustana on laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvan soveltamisesta (soveltamisalalaki), jossa määritellään mm. millä edellytyksillä ja kuinka kauan henkilö voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan ulkomailla oleskelusta tai asumisesta huolimatta. Ulkomaille voidaan maksaa mm. päivärahoja, lapsilisiä perhe-etuuksia, vammaisetuuksia, sairaanhoitokorvauksia. Lisäksi tilapäisen ulkomailla oleskelun ajalta voidaan maksaa em. lisäksi mm. työttömyysetuutta, mikäli pitää työnhakunsa Suomessa voimassa TE-toimiston edellyttämällä tavalla.

Yleensä alle vuoden muutto ulkomaille katsotaan tilapäiseksi, mutta toki poikkeuksiakin löytyy. Erityisryhmät esim. lähetetyt työntekijät, virkamiehet, kehitysyhteistyöntekijät, lähetystyöntekijät, opiskelijat ja em. perheenjäsenet, jotka voivat tietyin edellytyksin säilyttää oikeutensa Suomen sosiaaliturvan pidemmästä ulkomailla oleskelusta huolimatta.

Pykälien takaa löytyy selkeä ohjeistus. Lomamatkaa pidemmästä muutosta on ohjeistettu ilmoittamaan Kelalla aina.

Työnteko Espanjassa muuttaa tilanteen

Jos Kela maksaa henkilölle etuuksia, muuttuu tilanne, jos henkilö aloittaa työskentelyn Espanjassa. Lyhytkin työskentely siirtää henkilön työskentelymaan sosiaaliturvaan työnteon ajaksi. EU ja ETA maassa tai Sveitsissä työskentelevillä ja heidän perheensä jäsenillä on oikeus samaan sosiaaliturvaan ja perhe-etuuksiin kuin maan kansalaisilla. Erot maiden välillä voivat ovat suuria. Esimerkiksi Espanjassa lapsilisää maksetaan lapsesta 3 ikävuoteen saakka.

Espanjassa sosiaaliturva on työhön perustuva eli paikallisen Kela kortin ( Seguridad Social) saa henkilö, jolla on paikallinen työsopimus. Työsuhteen loputtua oikeus sosiaaliturvaan ja esimerkiksi lääkärinpalveluihin säilyy vain rajallisen ajan.

Eläkeläisillä eri tilanne

Eläkkeitä ja tietyin edellytyksin myös eläkkeensaajan hoitotukea voidaan maksaa toiseen EU/ETA-maahan tai Sveitsiin, vaikka henkilö ei kuuluisikaan enää Suomen sosiaaliturvan piiriin. Eläkkeensaajan poikkeusta huolimatta etuuksien maksu katkeaa kun henkilö asuu toisessa maassa pysyvästi. Lue tästä Kelan tiedote ulkomaille muuttavalle eläkeläiselle.

Se onko henkilö kirjautunut Espanjassa asuinkuntansa asukkaaksi (empadronamiento) ei vaikuta Kelan päätökseen sosiaaliturvaetuuksista. Vaikuttavin tekijä on asumisen pysyvyys.

Paluumuutto

Jos pysyvästi Espanjassa asunut henkilö haluaa palata takaisin Suomeen on ensimmäiseksi ilmoitettava paluusta Kelaan. Paluusta pitää ilmoittaa vaikka olisi kuulunut ulkomailla oleskelun aikana Suomen sosiaaliturvaan. Jos hakee oikeutta Suomen sosiaaliturvaan tapahtuu sekin Kelan kautta . Opastusta maasta – ja maahanmuutosta saa Kelan palvelunumerosta 020 6340200 tai Kelan asiointipalvelussa kela.fi

Tiedot: kela.fi, maistraatti.fi

Jaa:

Espanja.Com on nyt suurin suomalainen media Espanjassa

Kiinteistönvälittäjien määrää lisääntyy vauhdikkaasti

add one