Suomessa karanteeniin ohjatuille epidemiatukea Kelasta

Julkaistu: 27.04.2020
AjankohtaistaPoikkeustilannetiedotusUusimmat
add one

Espanjasta Suomeen palanneet tai palaamassa olevat henkilöt, jotka on määrätty karanteeniin, voivat hakea Kelasta epidemiatukea, jos he ovat joutuneet tai joutuvat ottamaan karanteenin takia työstään palkatonta vapaata.

Epidemiatukea koskeva laki hyväksyttiin eduskunnassa 24. huhtikuuta. Väliaikainen epidemiatuki korvaa niiden henkilöiden ansionmenetystä, jotka joutuvat epidemian aikana ottamaan palkatonta vapaata työstään lapsen hoitamisen takia.

Tukea maksetaan myös ulkomailta Suomeen saapuville henkilöille, jotka on ohjattu karanteeninomaisiin olosuhteisiin ja jotka joutuvat tämän takia ottamaan palkatonta vapaata työstään.

Ehdot

Tuen saamiseksi hakijalla täytyy olla Suomessa voimassa oleva työ- tai virkasuhde. Tuen määrä on 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa). Hakijan tulot tai lasten määrä eivät vaikuta tuen määrään. Lapsen hoitamisen takia tukea voi saada samassa taloudessa vain yksi henkilö kerrallaan.

Tuki on määräaikainen, koronaepidemian takia maksettava tuki. Tukea maksetaan poikkeusolojen ajan. Tällä hetkellä poikkeusolot ovat voimassa 16.3.‒13.5.2020. Jos poikkeusolot päättyvät aikaisemmin, myös tuen maksaminen lakkaa.

Hakemukseen pitää liittää työnantajan todistus palkattomasta poissaolosta, joka johtuu koronaepidemiasta. Liitteeksi käy myös muu selvitys, jossa kerrotaan vastaavat tiedot. Myös hakijan työnantaja voi lähettää todistukseen tarvittavat tiedot Kelan työnantajan asiointipalvelussa tai lomakkeella.

Ei tukea tuen päälle

Lomautettu tai työtön ei voi saada epidemiatukea. Tukea ei myöskään voi saada äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla tai hoitovapaalla oleva.

Epidemiatukea ei voi saada samaan aikaan tiettyjen muiden etuuksien, kuten työttömyysetuuden tai sairauspäivärahan kanssa.

Jos asiakas on aiemmin hakenut tartuntatautipäivärahaa ja saanut siitä hylkäävän päätöksen, hän voi selvittää oikeutensa epidemiatukeen.

Lisätietoa epidemiatuesta sekä hakemuslomake, työnantajan todistus ja tuen tarkemmat hakuohjeet löytyvät Kelan nettisivustolta

Lähde: kela.fi

Jaa:

Uutiskirje Huhti 02/20

Espanjalainen käsityöperinne kukoistaa

add one