Meluisat naapurit Espanjassa – mikä neuvoksi?

Julkaistu: 05.02.2024
Asuminen

Kova musiikki, juhlat, koira joka ei lakkaa haukkumasta, koputuksia seiniin… Kuinka lopettaa naapureiden aiheuttama melu?

Koti on ihmiselle keidas sekä lepo- ja turvapaikka hälinän keskellä. Kun kotiympäristöön ilmaantuu häiriötekijöitä, saattaa tilanne muuttua ongelmalliseksi. Meluisat naapurit ovat yksi yleisimmistä haasteista, joita espanjalaisissa taloyhteisöissä esiintyy. Rauhallisempaan ympäristöön tottunutta suomalaista asukasta melu saattaa häiritä vielä keskivertoa enemmän.

Espanjan tilastokeskuksen INE:n (Instituto Nacional de Estadística) espanjalaisten elämänlaatua mittaavan tutkimuksen mukaan vuonna 2020 (viimeisin saatavilla oleva tutkimus) 21,9 % väestöstä kertoi kärsivänsä naapureiden tuottamasta tai ulkopuolelta tulevista meluongelmista.

Espanjassa on vuodesta 2003 lähtien ollut olemassa melulaki (Ley del Ruido), jonka tarkoituksena on ehkäistä, lieventää ja valvoa melusaastetta. Laissa määritellään aukioloaikoja ja sallittuja melutasoja, vaikka ne vaihtelevatkin kuntakohtaisesti. Lain noudattamatta jättämisestä voi seurata 750–3000 euron sakko rikkomuksen vakavuudesta riippuen.

Mitä meluisille naapureille voi tehdä?

Meluisaan naapuriin kannattaa pyrkiä suhtautumaan rauhallisesti ja yrittää saada heihin keskusteluyhteys. Jos ongelma kuitenkin jatkuu, voi turvautua kuntakohtaisiin määräyksiin ja järjestyssääntöihin sekä Ley de Propiedad Horizontal -kiinteistölakiin, jossa melu on luokiteltu häiritseväksi toiminnaksi.

Tyypillisimpiä ongelmia ovat liian kovalla soiva musiikki, juhliminen, seiniin koputtaminen tai haukkuva koira. Mikäli naapuri ei pyynnöistä huolimatta vähennä melua, on olemassa vaihtoehtoja ongelman hoitamiseksi.

Ensimmäiseksi kannattaa tehdä valitus taloyhteisön presidentille, joka voi omasta aloitteestaan tai kenen tahansa omistajan pyynnöstä pyytää meluisaa naapuria lopettamaan häiritsevän toiminnan. Asian dokumentoimiseksi on aina suositeltavaa lähettää virallisia kirjallisia yhteydenottoja.

Jos tilanne ei edelleenkään ratkea, voi mennä poliisiasemalle ilmoittamaan melusta. Poliisi voi tulla mittaamaan desibelimittarilla, ylittääkö naapuri sallitun melurajan. Mikäli näin on, mittauksesta jää näyttöä mahdolliselle oikeudenkäynnille.

Jos meluisa naapuri jatkaa häiritsevää elämää, voidaan häntä vastaan nostaa kieltokanne taloyhteisön tuella. Kanteella pyritään välittömästi lopettamaan häiritsevä melu. Kun kanne on nostettu, tuomari voi määrätä melun loppumaan ja lisäksi asettaa mahdollisia rikosoikeudellisia seuraamuksia määräyksen huomioimatta jättämisestä. Taloyhteisön tulee esittää konkreettisia todisteita häiriöstä, kuten äänitallenteita ja kirjallisia dokumentteja yhteydenotoista.

Mikäli tuomari ratkaisee asian yhteisön eduksi, hän voi melun lopettamisen lisäksi määrätä korvauksen ja vakavimmissa tapauksissa evätä asumisoikeuden enintään kolmeksi vuodeksi.

Entä jos asunnossa asuva vuokralainen pitää melua?

Mikäli asunnossa asuva vuokralainen aiheuttaa häiriötä, tulee ensin yrittää ratkaista tilanne vuokralaisen kanssa. Jos tämä ei tuota tulosta, voi pyytää asunnon omistajaa puuttumaan asiaan.

Jos ongelma edelleen jatkuu, voidaan meluisan vuokralaisen vuokrasopimus vaatia irtisanottavaksi. Kaupunkivuokralaki (Ley de Arrendamientos Urbanos) määrää, että vuokrasopimus voidaan irtisanoa, jos vuokralaiset harjoittavat laitonta tai haitallista toimintaa.

Mikä avuksi, jos naapurin koira ei lopeta haukkumista?

Kaikki koirat haukkuvat toisinaan, mutta milloin haukkuminen on liiallista? Satunnaista haukkumista ei voi ilmoittaa, mutta jos niitä esiintyy jatkuvasti, se häiritsee lepoa ja ylittää melurajan, voi ilmoituksen tehdä.

Mikäli naapurin koira ei lopeta haukkumista ja häiritsee, voi toimia näin:

1. Keskustele eläimen omistajan kanssa

Ensimmäiseksi kannattaa keskustella naapurin kanssa ja kertoa heille koiran aiheuttamasta häiriöstä. Naapurit eivät ole välttämättä tietoisia tilanteesta. Asian esille ottaminen rakentavalla tavalla, saattaa saada koiran omistajan etsimään tilanteeseen ratkaisua.

2. Valita yhdessä muiden naapureiden kanssa

Jos ongelma edelleen jatkuu, kannattaa keskustella muiden naapureiden kanssa, joita haukkuminen voi myös häiritä.

3. Toisen keskustelun käyminen naapurin kanssa todistajien läsnä ollessa

Koiran omistajan kanssa voi yrittää puhua uudelleen, mutta siten, että joku muukin taloyhteisön asukas on tilanteessa läsnä. Näin keskustelun pystyy todistamaan paikalla ollut kolmas henkilö. Uusi keskusteluyritys myös osoittaa halukkuutta ratkaista konflikti rauhanomaisesti.

4. Valitus taloyhteisön presidentille

Jos kaikesta huolimatta ongelma jatkuu, voi valittaa koiran aiheuttamasta melusta taloyhteisön presidentille, joka voi selittää koiran omistajalle tilanteen ja sen mahdollisesta jatkumisesta syntyvät seuraukset.

5. Soitto poliisille

Kun edelliset keinot eivät auta, voi soittaa paikallisen poliisin mittaamaan ja dokumentoimaan melutason.

6. Käynti kaupungintalolla

Koiran haukkumisesta voi tehdä valituksen kaupungin hallintoon, jotka laittavat tarvittaessa kaupungin melu- ja eläintenhoitomääräykset täytäntöönpanoon, mikäli niitä on rikottu.

7. Rikosilmoitus

Rikosilmoitus häiritsevästä haukkumisesta tulee tehdä kotia lähimpänä olevalle poliisiasemalle. Ennen ilmoituksen käsittelyä poliisi todennäköisesti kysyy, onko ongelmaa ratkaista sovinnollisesti.

Siksi on tärkeää, että koiran omistajan kanssa on yritetty keskustella ja ongelmaa on käyty läpi myös muiden lähinaapureiden ja taloyhtiön presidentin kanssa. Nämä aiemmat toimet osoittavat hyvää tahtoa ja pyrkimystä ratkaista konflikti turvautumatta laillisiin toimenpiteisiin. Jos nämä vaiheet on käyty läpi ja ongelma jatkuu, lausunto otetaan vastaan poliisiasemalla.

Jotta rikosilmoitus olisi mahdollisimman tehokas, siihen on hyvä kirjata mahdollisimman paljon yksityiskohtia. On muun muassa tärkeää ilmoittaa, kuinka kauan ongelma on jatkunut ja milloin se häiritsee eniten. Lisäksi on tärkeää antaa täydelliset tiedot koiran omistajasta, kuten koko nimi, tarkka osoite ja, jos mahdollista, puhelinnumero.

Mikäli oma espanjan kielen taito on puutteellinen, kannattaa asianhoitoon kaupungintalolla ja poliisiasemalla ottaa avuksi henkilö, joka pystyy toimimaan tulkkina.

Lue lisää:
Hissin asentamiskustannukset ovat kiistanaihe espanjalaisissa taloyhteisöissä
Uusi keittiö Espanjassa – helppo homma?
Asuntojen myyntihinnat nousivat Málagan maakunnassa Espanjan kolmanneksi eniten
Asunnonvaltaukset Espanjassa vähenivät
Yleisimmät ongelmatilanteet kiinteistön ostossa tai myynnissä Espanjassa

Lähde
Idealista.es

Teksti Espanja.Com
Pääkuva Unsplash
toimitus@espanja.com

Jaa:

Asumisen uutiskirje helmikuu 01/2024

Seitsemän upeaa kuvauspaikkaa Barcelonassa