Taistelu melua vastaan

Julkaistu: 02.05.2012
Asuminen

Yksi taloyhtiöiden suurimmista konflikteista nousee usein melukysymyksistä. Naapuruston välien turvaamiseksi Madridin isännöintiyritykset ovat luoneet viiden askeleen ohjelman taistelulle melua vastaan.

Ensimmäinen vaihe on tunnistaa melun lähde ja voimakkuus.

Asuntoon kuuluvan meluhaitan syy voi löytyä naapurista tai taloyhtiön liiketiloista. (huudot, kova musiikki jne.) Melu voi johtua myös itse rakennuksen toiminnasta kuten ilmastoinnista, jäähdytyksestä, hissin moottoreista, autotallin ovien käytöstä. Joskus ongelmat johtuvat talon rakenteesta, jolloin halkeamat, ilmastointiaukot, tiivistykset tai rakennusvirheet voivat olla meluhaittojen syynä. Joissain tapauksissa melunlähteeksi löytyy läheinen naapurirakennus.

Ystävällinen lähestyminen

Ensimmäinen suositus on ottaa yhteys suoraan melun lähteeseen. Ystävällisellä keskustelulla naapurin, yrittäjän tai taloyhtiön asennuksista vastaavan tahon kanssa pyritään löytämään riittävä ratkaisu tilanteen selvittämiseksi.

Varoitus

Jos tilanne ei etene hyvällä, on seuraava vaihe ottaa yhteys melun aiheuttajaan taloyhtiön presidentin ja talon asukkaiden nimissä ja vaatia tilanteen välitöntä ratkaisua. Uhkaus ottaa yhteys viranomaisiin ja aloittaa oikeustoimet voi nopeuttaa ratkaisua.

Oikeushaaste

Jollei meluongelmaan löydy ratkaisua muuten, voi taloyhtiö kutsua koolle kokouksen, jossa tämä aihe on esityslistalla. Riippuen melun aiheuttajasta (omistaja, vuokralainen, taloyhtiö, talon rakenteellinen ongelma) voidaan tilanne ratkaista oikeusteitse vetoamalla lakiin Ley de Propiedad Horizontal (LPH). Jos meluongelmat johtuvat rakenteellisista seikoista on valitusaika yleensä 3 tai 10 vuotta rakennuksen valmistumisesta (Ley de Ordenación de la Edificación).

Melumittaus

Jotta melumäärästä saadaan luotettava tieto, tulee melutaso mitata. Mittauksessa käytetään aina virallista yritystä, jonka tulosten mukaan selviää melu aste ja ylittääkö se sallitut rajat.

Tiedot: El Mundo

 Huhtikuun 25.päivä vietetään kansainvälistä melun vastaista päivää

Jaa:

Alennusta plusvalía verolle

Rakennusmiehiä Norjaan