Asuminen

Tuleeko asunnon remontista ilmoittaa Espanjassa taloyhteisölle?

Julkaistu: 29.04.2024

Asunnon oston jälkeen uutta kotia remontoidaan usein parempaan kuntoon ja sitä muutetaan vastaamaan omia mieltymyksiä. Pitkään remonttia vailla ollut asunto saattaa vaatia laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa peruskorjausta.

Espanjassa on otettava huomioon, että asuntokauppa on aina kiinteistökauppa. Sen yhteydessä hankitaan samanaikaisesti osa rakennuksen yhteisistä tiloista, jotka kuuluvat myös muille kiinteistönomistajille.

Tämä asia jätetään kuitenkin monesti huomioimatta, ja silloin oman asunnon remontoimiseen liittyvissä toimissa saattaa olla kyseessä rakennustöiden tekemisestä ilman muiden omistajien suostumusta.

Ennen remontin aloittamista kannattaa selvittää, mistä oma omistusalue alkaa ja mihin se päättyy, sekä mistä alkaa yhteisessä omistuksessa oleva alue.

Ennen remontin aloittamista kannattaa selvittää mitkä alueet ovat taloyhteisön yhteisiä ja mitkä kuuluvat omalle kiinteistölle.

Madridin kiinteistöhallintoviraston (Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, CAFMadrid) asiantuntijat kertovat, mitä horisontaalinen kiinteistölaki sanoo asiasta. Horisontaalisen kiinteistölain (Ley de Propiedad Horizontal, LPH) pykälässä 3 todetaan, että kiinteistön omistusalueeseen kuuluvat:

  1. Kiinteistön ilmatila, joka on selkeästi rajattu juuri kyseiselle kiinteistölle.
  2. Kaikki kiinteistön rajoihin kuuluvat arkkitehtuuriset elementit ja tilat, jotka palvelevat yksinomaisesti kyseisen kiinteistön omistajaa.
  3. Kiinteistöön kuuluviksi määritellyt liitännäiset tilat, vaikka ne olisivat rajatun tilan ulkopuolella, kuten autotalli, ullakko tai kellari.

Muut elementit tai tilat, joita ei ole määritelty yksityisiksi, katsotaan yhteisiksi (siviililain 396 artikla).

Kiinteistöön voi kuulua liitännäisiä tiloja, kuten autopaikka pysäköintihallista.

LPH:n pykälässä 7.1:ssä todetaan, että:
”Kunkin asunnon tai tilan omistaja saa muuttaa sen arkkitehtuurisia elementtejä, tiloja tai varustelua, kun se ei heikennä tai muuta rakennuksen turvallisuutta, julkisivua, yleisrakennetta, ulkoasua tai vahingoita toisen omistajan oikeuksia. Kaikista remonteista tulee myös tiedottaa taloyhteisöä edustavaa henkilöä. Muualla kiinteistössä ei saa tehdä muutoksia, ja jos huomaa kiireellisen korjaustarpeen, siitä tulee ilmoittaa viipymättä kiinteistönhoitajalle.”

Lainkohdan tarkoituksena on varmistaa, että kiinteistössä tehtävät työt eivät vaikuta koko rakennuksen turvallisuuteen, rakenteisiin, kokoonpanoon tai julkisivuun.

Tästä syystä LPH velvoittaa omistajan ilmoittamaan suoritettavista rakennustöistä taloyhteisön presidentille. Mikäli töiden yhteydessä muutetaan kiinteistön yhteisten osien kokoonpanoa tai alkuperäistä rakennetta, on hankittava etukäteen muiden omistajien suostumus.

Valtuutus työhön, joka vaikuttaa kiinteistön yhteisten osien kokoonpanoon tai alkuperäisiin rakenteisiin, on saatava koko taloyhteisöltä, eikä pelkästään yhteisön presidentiltä.

Madridin kiinteistöhallintoviraston mukaan olisi hyvä, että taloyhteisöillä olisi selkeä ohjeistus remonttien suunnitteluun ja toteuttamiseen, joka saatettaisiin kaikkien omistajien tietoon. Ohjeistus olisi myös tärkeä toimittaa jokaiselle uudelle omistajalle heti alussa.

Mikäli omistaja ei tee lain edellyttämää ilmoitusta remontista ja rakennustyöt suoritetaan, voi taloyhteisö yksinkertaisella enemmistöllä hyväksyä tavanomaisen menettelyn (17.7 LPH) aloittamisesta kyseistä omistajaa vastaan ja vaatia omistajaa purkamaan tehdyt työt sekä palauttamaan kiinteistö alkuperäiseen tilaansa.

Tapauksissa, joissa uusi omistaja haluaa tehdä töitä tai saattaa loppuun jo aloitettuja töitä, joihin on jo aiemmin myönnetty lupa edelliselle omistajalle, on omistajan edelleen noudatettava velvollisuuttaan ilmoittaa aikomuksestaan suorittaa työt.

Jos lupa kuitenkin evätään ja omistaja tästä huolimatta suorittaa työt, taloyhteisön on vaikea viedä vastatoimet onnistuneesti läpi. Syynä tähän on se, että tilanne jossa toiselle omistajalle myönnetään lupa töiden suorittamiseen ja toiselle ei, tulkittaisiin epätasa-arvoiseksi kohteluksi eri omistajien välillä.

Lue lisää:
Hissin asentamiskustannukset ovat kiistanaihe espanjalaisissa taloyhteisöissä
Uusi keittiö Espanjassa – helppo homma?
Lattialämmitys tuo mukavuutta asumiseen myös Espanjassa
Benalmádenan huvivenesataman kattoterassihuoneisto kävi läpi muodonmuutoksen osa 1
Benalmádenan huvivenesataman kattoterassihuoneisto kävi läpi muodonmuutoksen osa 2
Benalmádenan huvivenesataman kattoterassihuoneisto kävi läpi muodonmuutoksen osa 3

Lähde
Idealista

Teksti ja kuvat Espanja.Com
toimitus@espanja.com

Jaa:

Henry Aflecht julkaisee jo kolmannen kirjansa elämänkokemuksistaan Espanjassa

Onko merirosvosaari Nova Tabarcalla kätkettyjä aarteita?