Opi Espanjaa Jaskan johdolla

¡Hola! – ¡Opi espanjaa tarinallisesti Jaskan johdolla! osa 10

Julkaistu: 16.05.2024

Opettaja Liisa aloittaa espanjan tunnin edellisen oppitunnin kotitehtävien tarkistuksella.

Kotona (osa 9)
Käännä espanjaksi ilmaisut:
a) tämä passi (puhujan kädessä)
b) se/tuo matkalaukku (puhekumppanin lähellä)
c) tuo nainen (tuolla kauempana)
d) nämä matkaliput (puhujan kädessä)
e) nuo matkalaukut (puhekumppanin lähellä)
f) nuo naiset (tuolla kauempana)

Ratkaisut
a) este pasaporte
b) esa maleta
c) aquella mujer
d) estos billetes
e) esas maletas
f) aquellas mujeres

Kotona (osa 9)
Käännä:
a) Voi kuinka tuo äijä (el tío, tässä) ärsyttää (molestar) minua!
b) Tämä on vaimoni (la esposa) Jimena [ks. mallit yllä].

Ratkaisut
a) ¡Cómo me molesta el tió aquel!
b) Èsta/Esta es mi esposa Jimena.

Kotona (osa 9)
Käännä:
a) Hei, olemme täällä/tässä
b) hän (mies) on autossa
c) he (kaikki naisia) ovat siinä lähellä
d) Fuengirola on/sijaitsee lähellä Benalmádenaa [lähellä, nyt: cerca de]

Ratkaisut
a) ¡Hola, estamos aquí!
b) Él está en el coche.
c) Ellas están ahí cerca.
d) Fuengirola está cerca de Benalmádena.

Kotona (osa 9)
Käännä:
a) Miten te voitte?
b) Onko hän sairas? [sairas = enfermo/enferma]
c) Kengät ovat likaiset [kenkä = el zapato].

Ratkaisut
a) ¿Cómo estáis?
b) ¿Está enfermo/enferma?
c) Los zapatos están sucios.

Kotona (osa 9)
Käännä:
a) Oletko samaa mieltä?
b) Olemme matkoilla
c) Hän on lomalla
d) Se on muotia.

Ratkaisut
a) ¿Estás de acuerdo?
b) Estamos de viaje.
c) Está de vacaciones.
d) Está de moda.

Päivän asiaan

Adjektiivit määrittävät substantiivin (pääsanan) laatua tai tilaa.
Esimerkkejä:
un muchacho alegre = (eräs) iloinen poika
una muchacha enferma = (eräs) sairas tyttö.

–Adjektiivit noudattavat pääsanansa sukua ja lukua:
las patatas están frías, perunat ovat kylmiä
mi marido es alto, mieheni on pitkä
[Perunat ovat nyt, väliaikaisesti kylmyyden tilassa, siksi verbi estar; miehen pituus on pysyvä ominaisuus, siksi verbi ser.]

–Tavallisesti adjektiivit sijoitetaan pääsanan jälkeen
un año bueno, hyvä vuosi
una mujer rica, rikas nainen
un hombre español, espanjalainen mies
unas mujeres finlandesas, suomalaisia naisia

–Joillakin adjektiiveilla on erikseen maskuliini- ja feminiinimuodot, kuten:
contento/contenta, tyytyväinen,
toisaalta vaikkapa interesante (tai alegre, iloinen yllä) kiinnostava, pysyy samana molemmille suvuille:
un libro interesante, una película interesante, kiinnostava kirja/elokuva, jne.

–Pääsääntö: Jos adjektiivi päättyy vokaaliin o, tulee feminiinissä loppuun a; muilla ei ole erityistä feminiinimuotoa; poikkeuksia tästä kuitenkin on, mm. konsonanttiin päättyvissä kansallisuusadjektiiveissa saa feminiini päätteen a:
alemán/alemana, saksalainen
español/española, espanjalainen
finlandés/finlandesa, suomalainen
yhdistelmään or päättyvä adjektiivi saa myös päätteen a:
trabajador/trabajadora, ahkera, jne.

Monikon muodostus:

jos adjektiivi päättyy painottomaan vokaaliin, lisätään s:
contentocontentos, tyytyväinen
buenobuenos, hyvä, jne.

jos adjektiivi päättyy konsonanttiin (tai painolliseen vokaaliin), lisätään es:
trabajador/trabajadoratrabajadores/trabajadoras, ahkera
innovadorinnovadores/innovadoras, kekseliäs
baladíbaladies, joutava, jne.

jos adjektiivi päättyy konsonanttiin z, on monikon pääte ces:
felizfelices, onnellinen, jne.

–Jotkut adjektiivit (ja niitä ”lähellä” olevat eräät muut sanat) lyhenevät substantiivin edessä, esimerkiksi adjektiivista grande, suuri, katoaa lopputavu sekä maskuliinin että feminiinin edessä:
un gran problema suuri ongelma
una gran ciudad suuri kaupunki
mm. sanoista:
bueno hyvä
malo huono, paha
primero ensimmäinen
alguno joku
ninguno ei kukaan,
katoaa loppuvokaali o maskuliinisen substantiivin edessä

esimerkkejä:

un buen hombre
un mal momento
el primer día
algún día
ningún secreto

hyvä mies
huono hetki
ensimmäinen päivä
joku päivä
ei mikään salaisuus

Huomautus:
Alussa totesimme, että tavallisesti adjektiivi sijoitetaan pääsanansa jälkeen, tyyliin ”tyttö sairas”, una muchacha enferma, jne.
On silti koko joukko adjektiiveja, jotka on tapana sijoittaa pääsanan eteen, ”suomalaisittain”, esim. una probable solución, todennäköinen ratkaisu, yms. Lisäksi vaikkapa runoudessa ja journalistiikassa voidaan toimia niin (mm. sävyerojen saamiseksi).
Huudahduksissa, joilla on rakenne ¡Qué + adjektiivi + substantiivi! adjektiivi tulee aina ensin:

¡Qué desagradable comentario!Mikä epämiellyttävä/tympeä kommentti!

¡Qué extraña coincidencia!Mikä outo yhteensattuma! jne.

Kotona
Käännä:
a) (eräs) iloinen tyttö
b) (eräs) pitkä poika
c) tämä peruna on kylmä
d) tuo (tuolla oleva) tyttö on pitkä.
[Huom.: kohdassa c) verbi estar; kohdassa d) verbi ser.]

Kotona
Käännä:
a) (eräs) mielenkiintoinen esitys (una/la presentación = esitys)
b) nämä kirjat ovat kiinnostavia (käytä ser-verbiä)
c) (eräs) suomalainen nainen
d) (eräs) suomalainen mies.

–Adjektiiveista voidaan joskus tehdä substantiiveja hyvin yksinkertaisella tavalla:

un viejo, una vieja, vanhus;
vaikkapa teoksessa Los siete hermanos (2014) ”Männistön muori” on käännetty/kirjoitettu muotoon la Vieja del Pinar, [el pinar = männikkö],

un joven, nuorukainen
una joven, nuori nainen, [monikko: unos/los/unas/las jóvenes]

un español, una española, espanjalainen

un vegetariano, una vegetariana, kasvissyöjä, jne.

Kotona
E. Hemingwayn yksi teos on suomeksi nimeltään Vanhus ja meri. Käännä tämä espanjaksi. [meri = el mar; ”ja” = y; päähenkilö on mies].
Keksi itse lisää vastaavia esimerkkejä!

Adverbin muodostaminen adjektiivista

–Adjektiivista tehdään adverbi päätteen mente avulla. Tämä lisätään adjektiivin feminiinimuotoon (jos sellainen on). Esimerkkejä:

tranquilotranquilamente, rauhallisesti

cortéscortésmente, kohteliaasti, jne. [adjektiivissa cortés on painomerkki, mikä periytyy adverbiin]

normalnormalmente, normaalisti, jne.

[Huom.: Tällaisilla adverbeilla on ”tuplapainotus” (doble acento);
adjektiivissa oleva paino säilyy (perussäännön tai erillisen painomerkin mukaan), ja toinen paino on tavulla -men (painotuksen perussäännön mukaisesti); siis esimerkiksi:
tranquilamente, normalmente (painotettavat tavut lihavoitu); jos tällaisia adverbeja on lauseessa peräkkäin monta, tulee mente-pääte vain viimeiseen,  muut ovat feminiini-muodossa.
esimerkiksi:
lisa y llanamente, sileästi ja tasaisesti
rotunda, radical y definitivamente, ehdottomasti, jyrkästi ja lopullisesti.]

–Joitakin adjektiiveja, niiden maskuliinimuotoja, voidaan käyttää sellaisenaan adverbeinä, esim.:

rápido, (nopea) nopeasti; él joven corre rápido (tai rápidamente), nuorukainen juoksee nopeasti

duro, (luja) lujasti; ella trabaja duro (tai duramente), hän työskentelee lujasti.

On myös ”epäsäännöllisiä menettelyitä”:
esim. bueno, hyvä, siitä adverbi on bien, hyvin; malo/mala, huono, paha, adverbi on mal, huonosti, pahasti.

Neutrinen artikkeli lo

–Adjektiivin edellä neutrinen artikkeli tekee siitä abstraktin käsitteen (paremman puutteessa sanomme näin; espanjassa ei ole neutraalisukuisia substantiiveja, joten olisi hieman ongelmallista sanoa, että adjektiivi substantivoidaan). Esimerkkejä:

lo bueno
lo caro
lo antiguo
lo verde
lo malo

hyvä
kallis
vanha
vihreys
paha

–Näitä ilmaisuja käytetään (silti) substantiivien tapaan:
esim.:
lo único importante es el poder, ainoa tärkeä asia on valta
lo malo del asunto es el precio, asian huono puoli on sen hinta
lo cansado del trabajo son los viajes, työn väsyttävä puoli ovat matkat

 –Myös partisiippimuodoista voidaan muodostaa adjektiiveja:
cansar, väsyttääcansado (partisiippi), väsynyt; on mahdollista sanoa esim., että él está cansado tai ella está cansada, hän on väsynyt,
tai:
este ambiente tóxico y polarizado, tämä myrkyllinen ja polarisoitunut ilmapiiri, polarizar, mm. kärjistää polarizado, partisiippi.

Kotona
Muodosta (tavan) adverbit seuraavista adjektiiveista:
a) claro/clara, selvä
b) amable, ystävällinen
c) feliz, onnellinen
d) bueno/buena, hyvä (tässä tarkkana!)

Elsan ja Antin sananvaihtoa

–Elsa, oletko muuten tähän päivään mennessä huomannut, minkä väriset silmät sinun hurmurimiehelläsi on…, ¿Qué color tienen los ojos de tu hombre encantador?

–No, ainakin eräällä tutulla nuorella herralla oli joskus aamuisin punaiset silmät, los ojos rojos, kun hän oli eksynyt huonoille teille, ja taisipa tällä miekkosella kerran olla myös musta silmä, un ojo morado, kun hän oli erehtynyt soittamaan suutaan, gastar saliva, eräälle…

–Elsa, sinulla on hyvä muisti, tienes la memoria de elefante, joissakin asioissa…; joo, taisin olla mustasukkainen, yo estaba celoso [tässä on käytetty verbin estar imperfektimuotoa] yhdelle automiehelle…

–Niinpä, mikä hurja mies!, ¡qué hombre salvaje!…, ne muutamat viikot, mitkä hän sai kulkea vapaana armeijan jälkeen…

–Jaa, eikö hän muka enää ole…

–Ei.

–Elsa, olet täysin väärässä, estás equivocada, totalmente…, olen ainakin kapinallinen, soy rebelde, aina, siempre

Olin nuorena väliin eksyksissä, kuten muuten näyttää olevan Jeanette kappaleessaan Soy rebelde:

–Voi Antti, tuliko taas äitiä ikävä, vai tuota Jeanettea, että kapinallinen…

–Elsa, piti soittaa sinulle alussa kappale Aquellos ojos verdes, nuo vihreät silmät, vähän niin kuin vinkkinä alussa esittämääni kysymykseen…, mutta antaa nyt olla, kärsi vähän tämä tunnelma…; soitetaankin kappale Despacito…:

–Sehän sopii, eikös sen esitä tosi komea tyyppi, Luis Fonsi, meidän Ilona on sekin sitä hehkuttanut…

–Komea ja komea…, mutta todellinen hurmuri…, se voi olla paljon Espanjaa lähempänä…

–No siinähän se makoilee, sohvalla, juuri ja juuri erottuu vielä, ovat mies ja sohva muuttuneet kovin saman näköisiksi…

–Elsa…; oikeastaan, syy miksi tuli tuo Despacito mieleen, oli siinä, että tuo kappaleen nimi vaikuttaa adverbilta, vaikka…

–…siinä ei ole tuota mente-päätettä…, sanakirjasta taitaa löytyä vain despacio, hiljaa, myös hitaasti

–… mutta nämä espanjalaiset, hekin leikittelevät sanoilla, ja luulenpa, että tuo muoto despacito on joku sellainen, kuten vaikka suomen kielen neitonen tai hiljakseen tai pikkuhiljaa …,on meilläkin näitä…  

–Taitaa olla näin, ukkoseni.

Katso täältä kaikki kurssin aikaisemmin julkaistut osat:
¡Hola! – ¡Opi espanjaa tarinallisesti Jaskan johdolla!

Teksti Jaska Poranen
Kuvitus Espanja.Com
jaska@espanja.com
toimitus@espanja.com

Jaska innostui espanjan kielen opiskelusta muutamia vuosia ennen eläköitymistä syksyllä 2016, kun hän vielä työskenteli yliopistossa matemaatikkona ja didaktikkona.

Aluksi hän suhtautui kielen opiskeluun hieman vastahakoisesti, ja lähti espanjan kurssille Anita-puolison patistamana. Anita haaveili jo tuolloin asumisesta talvisin Espanjassa. Tämä haave, josta on nyt tullut jo yhteinen, ei ole vieläkään ihan toteutunut, mutta aika lähellä se saattaa jo olla…

Sittemmin espanjasta on tullut Jaskalle jokapäiväinen kumppani. Hän lukee paljon espanjankielistä kirjallisuutta, seuraa El Páis-lehden digiversiota, kuuntele Radio Nacional de Españaa jne. ja tietysti myös opiskelee kieltä edelleen perinteisillä tavoilla.

Jaskalle voi lähettää kysymyksiä ja palautetta sähköpostitse osoitteeseen jaska@espanja.com

Jaa:

Espanja.Comin kuukauden henkilö toukokuu 2024: Karla Kivimäki

Espanjassa Ellun kaa! -osa 54