Vertaa asuntoja

Nuoret suosivat remontoimista

Nuoret suosivat remontoimista

  • 04/10/2016

Uuden asunnon ostamisen sijaan yhä useampi nuori remontoi vanhan asuntonsa. Remontointi on edullisempaa ja moni haluaa myös välttää asuinalueen muutoksen.

Nuoret aikuiset (25-35-vuotiaat) luovat suuntaa asuntomarkkinoiden kehittymisessä. Sisustukseen ja remontointiin keskittyvä online-toimija Houzz toteutti kyselyn, johon vastasi Espanjassa 3400 henkilöä ja maailmanlaajuisesti 225 000 henkilöä.
Jopa kolmasosa nuorista ilmoitti valitsevansa asunnon remontoinnin uuden asunnon hankinnan sijaan. Asunnosta tehdään remontoimalla koti, joka vastaa asukkaiden tarvetta ja makua. Remontoiminen tulee edullisemmaksi ja uutta asuntoa ei välttämättä löydy samalta asuinalueelta.

Nuoret ovat ahkeria uudistajia ja remontoijia verrattaessa muihin ikäryhmiin. Alle 35-vuotiaista 62 % toteutti sisustusuudistuksia kodissaan, 35-54 vuotiaista kotia uudisti sisustamalla 57 % ja yli 55 –vuotiaista 44 %. Myös uuden asunnon ostaneista nuoret olivat suurin ryhmä (57%) joka muokkasi uutta asuntoa omaan käyttöön, keski-ikäisistä (35-54v.) uutta asuntoa remontoi 27 % ja yli 55-vuotiaista ostajista vain 11%.

Kylpyhuone, makuuhuone, keittiö

Asuntojen remontoinnissa ensisijalla ovat kylpyhuone ja keittiö. Sisustuksen lisäksi remontoinnissa painotetaan putki- ja sähkötöitä sekä lämmitykseen liittyviä uudistustöitä. Seuraavaksi remonttilistalle nousevat ikkunat ja kattoikkunat, maalaus ja eristäminen. Viimeisenä remontti tehdään terassille.

Remontoinnin rahoitus oli lähes kaikilla (88 %) omana rahoituksena. Luottokorteilla remontin rahoitti 7 % ja arviolta 7% maksoi muutostyöt perintövaroilla.

Remontin budjetti pysyi lähes puolella vastanneista. Yksi neljäsosa oli jättänyt kulusuunnitelman kokonaan tekemättä ja noin kolmasosalla remonttiin varattu budjetti ylitettiin. Eroja ikäryhmissä oli pelkästään suhtautumisessa kulujen kasvuun. Nuoret olivat avoimempia budjetin ylityksiin ennen kaikkea jos kyseessä oli kalliimmat materiaalit tai tuotteet.

Vuonna 2015 asuntoremontti Espanjassa maksoi keskimäärin 26 200 euroa. Keittiöt veivät summasta suurimman osan n. 6 260 – 8730 euroa keittiön koosta riippuen. Kylpyhuoneremontit maksoivat keskimäärin 3250 – 3730 euroa.

Ammattilaiset apuun

Espanjassa, Irlannissa ja Iso-Britanniassa käytetään eniten ammattilaistyövoimaa remontin toteuttamisessa. Näissä maissa lähes 90 % yksityisistä remontin tekijöistä turvautui ammattilaisten apuun. Espanjassa remontin toteuttamiseen palkattiin useimmin rakennustyöntekijöitä (60 %), sähkömiehiä (55 %), putkimiehiä (45 %) ja maalareita (44 %).

Tiedot: idealista.com