Vertaa asuntoja

Rakennuslupien puuttuminen Espanjassa

Rakennuslupien puuttuminen Espanjassa

  • 18/03/2018

Sanonta ‘tietämättömyys ei vapauta vastuusta lain edessä’ voi tulla rakentajalle ikävällä tavalla tutuksi, jos rakennusluvat eivät ole ajan tasalla. Espanjassa rakentamista säätelee niin kansalliset, alueelliset kuin kunnan määrittämät lait ja säädökset.

Ilman lupia ja lisenssejä tehdyistä rakennustöistä voi saada sakkoja aina 30 000 eurosta 600 000 euroon rikkeen suuruudesta riippuen.

Sallitut neliöt

Jokaisessa rakennuksessa ja asunnossa on määritelty sallittu rakennettavien neliöiden määrä. Rakennusneliöiden määrän ollessa yli sallitun, sakotetaan rikkeestä 15-25% tilan arvosta. Esimerkiksi omakotitalon sallitun neliömäärän ylittyessä 30 neliöllä voi sakkomaksu olla noin 3600 euroa.

Rakennuksen sijoittuminen

Rakennuksen sijoittuminen tontille on myös erikseen määritelty. Rakennuksen ollessa liian lähellä toisia rakennuksia, tietä tai tontin rajaa voidaan siitä sakottaa 15-25% työn hinnasta. Yleisin rike on liian lähelle tontin rajaa rakennettu uima-allas. Tästä voidaan sakottaa noin 2000 euroa.

Asuintalojen ja suojelukohteiden rakennustyöt

Asuintaloissa ilman rakennuslupaa tai suunnitelmien vastaisesti tehdyt remontit ovat rikkeitä, joista sakotetaan noin 10-15% rakennustyön arvosta. Suojelukohteiden remontoinnista tai suojelukohteeksi nimetyn rakennuksen purkamisesta voi saada sakkorangaistuksen, joka on kaksinkertaisesti kohteen arvo. Sakkojen suuruudet voivat nousta kymmeniin tuhansiin euroihin. Sakkorangaistusten lisäksi remontoijan tai rakentajan vastuulla on palauttaa rakennus alkuperäiseen tilaan ja kulut muutostöistä kuuluvat rakentajan vastuulle.

Rakennusrike ja yleiskaava

Rakennusrikkeen voi tehdä tietämättään tai tietoisesti ajatellen, että kun työ on tehty voidaan sille hakea lupa jälkikäteen. Rakennusrike vanhenee 4 vuodessa työn valmistumisesta. Rakennustyön vaikuttaessa viheralueisiin tai vapaaseen tilaan rike ei vanhene. Rakennusrikkeen vanheneminen ei tarkoita, että rakennus olisi laillinen. Rakennuksen tekee lailliseksi ainoastaan yleiskaavan vaatimuksien täyttyminen. Mikäli vaatimukset eivät kuitenkaan täyty rakennus jää kaavan ulkopuolelle eikä siihen saa tehdä rakennustöitä paitsi sisustukseen, turvallisuuteen tai yleiseen asuttavuuteen liittyviä remontteja.

Tiedot: idealista.es