AjankohtaistaAsuminenTerveys- ja hyvinvointiUusimmat

Milloin ja miten hankkia espanjalainen sairausvakuutuskortti?

Julkaistu: 07.11.2022

Jos asut Espanjassa tai suunnittelet muuttoa Espanjaan, oman terveydenhuollon on tärkeää olla kunnossa. Espanjan julkisella terveydenhuollolla on hyvä maine, ja vaikka yksityinen terveydenhuolto olisikin mahdollinen vaihtoehto, suuri osa Espanjassa asuvista on hyvin tyytyväisiä julkisiin terveydenhuoltopalveluihin.

Julkisen terveydenhuollon piiriin on suhteellisen helppo kirjautua. Alla kerrotaan, miten espanjalaisen sairausvakuutuskortin voi hankkia.

Jos olet kuitenkin Suomen Kelan piirissä, voit hakeutua hoitoon Espanjassa, kunhan sinulla on sininen eurooppalainen sairausvakuutuskortti. Eurooppalaisella sairausvakuutuskortilla saa oikeuden ensiapupalveluihin, mutta ei esimerkiksi omaan lääkäriin terveysasemalla, eikä sillä voi saada paikallista ”sairausvakuutuskorttia”. Ainoastaan lähetetyt työntekijät ovat poikkeus.

Kuka on oikeutettu julkiseen terveydenhuoltoon Espanjassa?

Jotta espanjalaista sairausvakuutuskorttia voi hakea, täytyy täyttää tietyt kriteerit. Terveydenhuoltoa johdetaan itsenäisesti jokaisella Espanjan itsehallintoalueella, mikä tarkoittaa sitä, että vaatimukset saattavat olla hieman erilaiset asuinpaikasta riippuen. Asiainhoitotoimisto Gestoria Bravon Kati Patrikainen vahvistaa, että ulkomaalaisten yleisimmät vaatimukset ilmaiseen valtion terveydenhuoltoon ovat vähintään yksi seuraavista:

  • Henkilö, joka on työssäkäyvä tai itsenäinen ammatinharjoittaja eli autónomo Espanjassa ja maksaa Espanjaan sosiaaliturvamaksuja.
  • Henkilö, jolla on edunsaaja (alaikäinen lapsi tai aviopuoliso), jolla on Espanjan residencia (Espanja on virallinen kotipaikka). Edunsaajan tulee olla lisätty henkilön edunsaajaksi INSS:n kautta (Instituto Nacional De La Seguridad Social, joka vastaa Suomen Kansaneläkelaitosta).
  • Eläkeläiset, jotka aikaisemmin ovat kuuluneet Espanjan sosiaaliturvan piiriin, tai toisen EU-maan eläkeläiset, jotka ovat siirtäneet toisen EU-maan sosiaaliturvan Espanjaan. Tätä varten tulee olla residencia ja täyttää S1-lomake.(Malli S1-lomakkeesta.)
  • Espanjaan lähetetyt työntekijät (vaaditaan lisäksi S1-lomake).
Miten hakea Espanjan sairausvakuutuskorttia?

Ensimmäistä kertaa sairasvakuutuskorttia anottaessa anomuksen voi tehdä ainoastaan terveysasemalla. Sähköisesti voi anoa ainoastaan jo olemassa olevalle sairasvakuutuskortille kopiota tai eurooppalaista sairausvakuutuskorttia.

Korttia anottaessa tulee normaalisti esittää ”Derecho a la asistencia Sanitaria” -dokumentti (S1-lomakeella haettava). Joissain tapauksissa terveyskeskus tarkistaa tämän tiedon suoraan INSS:n keskuksesta. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi edunsaajat (lapset, aviopuoliso), tai esimerkiksi Suomesta Espanjaan muuttanut eläkeläinen, joutuu ensin anomaan tätä oikeutta espanjalaiseen julkiseen sairasvakuutuksen INSS:n toimiston kautta. Vasta kun tämä on myönnetty, voi omaa julkista sairasvakuutuskorttia anoa terveysasemalta.

Kati Patrikainen Gestoria Bravosta lisää, että myös S1-lomake tulee ensin toimittaa INSS:ään, ja vasta kun he ovat kirjanneet asianomaisen oikeutetuksi Espanjan julkiseen sairasvakuutukseen, voi käydä lähimmällä terveysasemalla anomassa kyseistä sairasvakuutuskorttia.

Monet terveyskeskukset vaativat myös ”Certificado de Empadronamiento” -todistuksen (todistus siitä, missä kunnassa on asukkaana). Valmis sairausvakuutuskortti lähetetään kotiosoitteeseen tai sen voi noutaa terveysasemalta. 

Kun on saanut espanjalaisen sairausvakuutuskortin, kannattaa hakea myös Espanjan kautta eurooppalainen sairausvakuutuskortti, jota saattaa tarvita esimerkiksi lomamatkalla Suomessa tai muussa EU-maassa.

Lähimmällä terveysasemalla annetaan asiasta lisää ohjeita.

Lähde
Gestoria Bravo
Idealista.com

Jaa:

Uutiskirje marraskuu 01/22

Teatteri Suomela Junnu Vainion laulujen pauloissa