Vertaa asuntoja

Kiinteistömarkkinat jo hyvää vauhtia virkoamassa

Kiinteistömarkkinat jo hyvää vauhtia virkoamassa

  • 14/09/2011

Keskiviikkona 03/08/2011 Julkisivu Ángel Serrano, Aguirre Newmanin toimitusjohtaja.

Espanjan kiinteistömarkkinat ovat vuoden 2011 toisella puoliskolla kiinteistökonsulttifirma Aguirre Newmanin mukaan viimeisessä virkoamisvaiheessaan. Tämä on eräänlainen “korjausvaihe” odoteltaessa makroekonomisen epätietoisuuden hälvenemistä. Tässä vaiheessa tilanne voisi parantua monella autonomisella alueella, sama lähde kertoo. “Näemme kiinteistömarkkinoiden paranevan lyhyellä tähtäimellä joka neljännessä läänissä, etenkin pohjoisissa Barcelonassa, Navarrassa ja Guipúzcoassa”, osoittaa yhtiön toimitusjohtaja Ángel Serrano.

Tässä kohtaa hän myös selventää, että rannikkoalueet elpyvät hitaammin spekulatiivisen ja kansainvälisen kysynnän kuihtumisen takia. Lisäksi hän painottaa, että nykyisen tilanteen jälkeen markkinoiden täytyy läpäistä vakauttamisprosessi odoteltaessa kohoavia rakennuslukuja ja hintoja. Serrano haluaa kuitenkin huomauttaa, että sektorin toimijat – niin rahoitusyhtiöt, kiinteistövälittäjät kuin kansalaisetkin – ovat jo näyttäneet ensimmäisen ponnistuksensa.

Rahoitusyhtiöiden kiinteistövaraston vaikutusta elpymiseen pohtiessaan Serrano myöntää, että pankkien kohtuuttoman suuri kiinteistösalkku vaikuttaa tilanteeseen epäsuotuisasti, vaikka nykyään hintojen tarkistus ja rahoituksen helppous suosivatkin markkinoita.

Myönteinen signaali auttaisi markkinoita elpymään

Kiinteistömarkkinat haluavat elpyä, yksikin myönteinen luku riittää, vakuuttaa Serrano. Samalla hän peräänkuuluttaa hallintoelinten tarvetta nähdä enemmän vaivaa vähentämällä alijäämää ja käynnistämällä aloitteita kuten suunnitelmia rakennustensa kiinteistöoptimoinniksi.

Kansainväliset rahastot osoittavat ennenkuulumatonta kiinnostusta

Toisaalta Aguirre Newman valaisee, että hänen yrityksensä on huomannut rahoitusyhtiöiden osoittavan “ennennäkemätöntä” kiinnostusta Espanjaan sijoittamiseen. Tosin epävarmuus ja perinpohjainen riskianalyysi pidentävät toimenpiteitä. “Kun yksikin toimenpide lyö läpi, näemme niitä lisää”, Serrano vakuuttaa. Hän luottaa pian tapahtuvaan sysäykseen, joka aiheuttaa ketjureaktion samantyyppisiä toimia ja auttaa kiinteistömarkkinoiden
muuttumista taas dynaamisemmiksi.