Vertaa asuntoja

Tuhansia porausreikiä Espanjan maaseudulla

Tuhansia porausreikiä Espanjan maaseudulla

  • 02/02/2019

Pienen Julen-pojan putoaminen yli sadan metrin syvyiseen porausreikään nosti Espanjassa otsikoihin yhden perheen tragedian lisäksi myös sen tosiasian, että vastaavia porausreikiä löytyy maaseudulta tuhansia. Osa onkaloista on asiallisesti peitettyjä, osa ei.

Porauksista ei ole olemassa virallista listaa, eli käytännössä kukaan ei tiedä tarkkaan kuinka paljon näitä pohjaveden etsintään tehtyjä syviä onkaloita löytyy. Suurin osa porauksista tehdään yön pimeydessä ilman lupaa ja tekijöistä riippuu, kuinka hyvin testireiät on peitetty.

Espanjan geologien liitto (Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) on esittänyt vaatimuksen porauslupien yhdenmukaistamisesta kansallisella tasolla. Pohjaveden etsintään tulisi olla aina kirjallinen lupa, samoin kuin poraukset tulisi suorittaa viranomaisen määrittämien asiantuntijoiden valvonnassa. Lupavaatimusten tulisi olla yhteneväiset porauksen lopputuloksesta huolimatta, sillä tällä hetkellä laki on epäselvä ja lupa tarvitaan vain silloin, jos pohjavettä on löytynyt ja paikalle tehdään kaivo.

Vuonna 1986 viimeksi päivitetty laki ei esimerkiksi vaadi merkitsemään tai ilmoittamaan porauksesta, jos sen tuloksena ei ole löytynyt vettä, tai vettä on vähän eikä sitä tulla käyttämään kaivona. Nämä hylätyt onkalot voivat olla syviä ansoja niin ihmisille kuin eläimille, mutta voivat aiheuttaa myös vaaran pohjaveden saastumiselle.

Vaaralliset onkalot

Andalusian pelastuspalvelun teknikoiden yhdistys on aktivoinut rekisterin, jonne voidaan listata nämä merkitsemättömät ja peittämättömät kuilut. Rekisterin rakentamiseksi peräänkuulutetaan kansalaisten aktiivisuutta. Järjestön sivuille voi kirjata tiedossa olevien suojaamattomien onkaloiden sijainnin sekä mahdollisen kuvan. Kansalaisia opastetaan myös soittamaan hälytyskeskukseen (112) jos reikä on peittämätön ja voi aiheuttaa välittömän vaaratilanteen.

Julenin etsintöjen aikana ihmiset ovat julkaisseet sosiaalisessa mediassa paljon kuvia löytämistään porauksista erityisesti Totalanista Axarquían alueelta.

Tiedot: DiarioSur, DiarioSur
Kuva: Guardia Civil

Liity keskusteluun