Vertaa asuntoja

Virustartunnat Espanjassa lievempänä kuin keväällä

Virustartunnat Espanjassa lievempänä kuin keväällä

  • 24/08/2020

Vaikka todettujen koronavirustartuntojen määrä on noussut Espanjassa, niin yhä harvempi todetuista sairastuu vakavasti. Todettujen tartuntojen määrää kasvattaa lisääntynyt testaus ja yhä nuorempien oireettomien löytyminen. Asiantuntijat eivät vielä osaa sanoa, että mistä johtuu lievempi sairastaminen. Koronavirus on muutenkin mysteeri monille tutkijoille ja siitä opitaan koko ajan lisää.

Löydettyjen tartuntojen määrä kasvussa

Koronavirustapausten määrä on kääntynyt viime viikkoina nousuun Espanjassa. Kuluneen viikon lopulla rikkoontui jo 150 tartuntatapauksen määrä 100.000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana ja yhden vuorokauden aikana koko maassa havaittiin yhteensä 3.650 uutta tapausta.

Kauppalehden artikkelin mukaan viime perjantaina oli viimeisten seitsemän vuorokauden aikana Espanjassa löytynyt noin 37 000 uutta tartuntaa. Oireita oli kehittynyt heistä noin 5 700:lle. Sairaalahoitoa oli viimeisen viikon sisällä tarvinnut vain alle 1 500 näistä uusista tartunnan saaneista. Täten vain 15% heistä, joilla todettiin tartunta, sai oireita ja näistä 30% tarvitsi sairaalahoitoa, eli todetusta kokonaismäärästä vain 0.4% tartunnan saaneista meni sairaalaan. Jos tuohon lisää ne, joita ei ole testattu, mutta joilla mahdollisesti on tartunta oireettomana, niin sairastuneiden kokonaisprosentti jää vielä pienemmäksi. Kukaan ei tosin tiedä mikä on tuo tartuntojen saaneiden määrä kaiken kaikkiaan, joten todellista lukua ei voida laskea.

Sairaaloissa ei vielä kuormitusta

Toistaiseksi tartuntojen määrän nousu ei ole kuitenkaan näkynyt hälyttävästi koronan takia sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien tai kuolleiden tilastoissa. Kuluneen viikon aikana rekisteröitiin yhteensä 127 kuolintapausta viruksen takia ja vuodepaikoista tai tehohoitopaikoista ei ole toistaiseksi ollut pulaa espanjalaissairaaloissa kesäkuukausina, vaikkakin myös sairaalapotilaiden määrä on ollut noususuunnassa.

Madridin seudun kahdessa keskussairaalassa (El 12 de Octubre ja Gregorio Marañón) vuodepotilaiden määrä kasvoi 10.8.– 18.8. välisenä aikana 77:stä 311:een ja tehohoitopotilaiden määrä viidestä 22:een.

El Sur lehden mukaan Malagan seudulla on tällä hetkellä sairaaloissa 79 koronapotilasta, joista kuusi tehohoidossa. Malagalaisessa Carlos Hayassa oli tänään maanantaina koronan vuoksi 19 potilasta vuodeosastolla, kaksi teho-osastolla ja neljä noiden välimaastoon sijoittuvalla tarkkailuosastolla.

Testaus muuttaa tilastoja

El Mundo -lehti haastatteli sunnuntain numerossaan neljää Espanjan johtavaa epidemologia ja mikrobiologia. He analysoivat syitä, miksi tällä hetkellä on viime kevääseen verrattuna vähemmän sairastuneita suhteessa todettuihin tartuntoihin.

Viruksiin perehtyneiden asiantuntijoiden mukaan Covid19-koronaviruksessa ei ole ainakaan toistaiseksi todettu sellaista mutaatiota, joka olisi tehnyt siitä aikaisempaa vaarattomamman. Sen sijaan on muita muuttujia kevään tilanteeseen verrattuna, jotka selittävät tilastovaihtelun.

Ensinnäkin kesällä on tehty kevääseen verrattuna enemmän koronatestejä. Nyt löytyvät myös henkilöt, joilla ei ole ollut oireita tai ne ovat olleet vain lieviä. On siis yhä selvemmin tullut ilmi, että suuri osa koronatartunnan saaneista on vähäoireisia tai jopa oireettomia. Vielä ei tiedetä, mistä tämä lopulta johtuu. Esimerkiksi yksi syy voi olla aikaisempi, toisen koronaviruksen aiheuttama tartunta ja sen seurauksena syntyneet vasta-aineet elimistössä.

Toiseksi nyt testauksissa tulee selkeästi ilmi, että oireettomia tai vähäoireisia tartunnan saaneita on suhteellisesti eniten nuoremman väen keskuudessa, alle 45-vuotiailla. Keväällä, jolloin tauti tuli esille vain oireilevilla, heistä oli pääosa iäkkäämpiä henkilöitä. Heihin korona, kuten muutkin virukset iskevät yleensä rajummin.

Testaus katkaisee tartunnan siivet

Haastateltujen mukaan nyt, kun tartunnat havaitaan keskimäärin paljon aikaisemmin kuin keväällä, jolloin monen kohdalla tulehdus oli jo päässyt kehittymään pitkälle, tehohoidon tarvetta on myös vähemmän. Tartuntojen ja sairaalahoitoa tarvitsevien määrän eroa suurentaa samalla se, että nyt yleistestauksen aikaan tulevat ilmi myös lievät tartuntatapaukset.

Mikrobiologi José Ramos Vivas päättelee, että varotoimet yhdessä laajemman testauksen kanssa ovat pienentäneet niin kutsuttua viruskuormaa, jolloin useimmissa tartuntatapauksissa virusten määrä on nyt paljon pienempi kuin keväällä. ”Mitä pienempi elimistöön ajautunut virusmäärä on, sitä hitaammin virus pääsee monistumaan ja aiheuttamaan suurempaa vahinkoa, jolloin myös oireet ovat lievempiä tai niitä ei ole ollenkaan”, hän toteaa.

Varotoimet paikallaan

Asiantuntijat kuitenkin huomauttavat, että edelleenkin myös jotkut nuoret ovat sairastuneet vakavasti, joten mitenkään huolettomasti ei nuorempi polvikaan voi koronavirukseen suhtautua. Lisäksi oireettomat viruksen kantajat voivat tietämättään tartuttaa taudin paitsi kavereihinsa myös vanhempaan väkeen erityisesti perhepiirissä, joten myös nuorten on syytä noudattaa rajoituksia ja varotoimia.

Vivasin mukaan tilanne voi kuitenkin muuttua syyskuun tullessa radikaalisti, jos tartuntatapausten määrän kasvu jatkuu nykyisellään. ”Mitä enemmän tartuntatapauksia tulee, sitä todennäköisemmin tartunnat leviävät nykyistä enemmän riskiryhmiin, jolloin sairaalapaikkojen ja tehohoidon tarve kasvaa jyrkästi. Siksi varotoimista on huolehdittava siihen saakka, kunnes kunnollinen rokote on kehitetty. Edes koronan jo sairastaneet eivät voi laskea suojaustaan, sillä ei ole tiedossa, antaako läpi käyty tartunta suojan ja jos antaa, niin millaisen.”

Teksti:
Arto Ryynänen / Espanjan Sanomat
Espanja.Com

Lähteet: El Mundo, mikrobiologi José Ramos Vivas – Sociedad Española de Microbiología, immunologi Alfredo Corell – Univesidad de Valladolid, ylilääkäri Leire Pérez – Hospital Gregorio Marañón, virologi Raúl Ortiz de Lejarazu – Centro de la Gripe de Valladolid.
Kauppalehti

Kuva:

Liity keskusteluun